Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Zawieszona działalność a rozliczenie roczne

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z ryzykiem niepowodzenia, co wcale nie musi od razu oznaczać konieczności likwidacji firmy. Przedsiębiorcy mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, co oznacza zmniejszenie obowiązków wynikających z prowadzenia firmy, jednak bez formalnego zamykania jej istnienia.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca podejmujący decyzję o zawieszeniu działalności powinien wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1. Może to zrobić przez internet posługując się podpisem elektronicznym lub w tradycyjnej formie papierowej. Działalność można zawiesić na czas określony lub nieokreślony, jednak nie krótszy niż 30 dni. Okres zawieszenia obowiązuje od dnia wskazanego we wniosku i trwa przez czas określony przez przedsiębiorcę lub do momentu złożenia wniosku o wznowienie działalności. Należy jednak pamiętać, że prawo do zawieszenia przysługuje tylko przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników. Wiele osób zastanawia się jak wygląda zawieszona działalność a rozliczenia roczne. Otóż podatnik w okresie zawieszenia jest zwolniony z odprowadzania zaliczek na poczet podatku, jednak zobowiązany jest do złożenie rocznego zeznania PIT w Urzędzie Skarbowym.

biuro rachunkowe

Obowiązki przedsiębiorcy mimo zawieszonej działalności

Przedsiębiorca mimo zwolnienia z wielu obowiązków wynikających z prowadzenia firmy, jest zobowiązany do uregulowania należności powstałych przed zawieszeniem działalności. Musi również brać udział w sprawach sądowych i postępowaniach administracyjnych dotyczących firmy, a także poddawać się okresowym kontrolom, którym podlegają przedsiębiorstwa gospodarcze.