Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Handel akcjami – pierwsze spotkanie z inwestowaniem

Handel akcjami jest najpopularniejszym aktywnym sposobem inwestowania. Czym tak naprawdę jest handel akcjami, jak jest trudny i dlaczego jest to często pierwszy rodzaj inwestycji podejmowany przez inwestorów? Wyjaśnijmy, na czym polega trading aukcjami, jak rozpocząć inwestowanie i na co trzeba się przygotować.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie każda spółka akcyjna jest notowana na giełdzie. Na giełdzie notowana może być tylko spółka, która uzyska zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i spełni szereg szczegółowych warunków stawianych tzw. spółkom publicznym przez ustawę o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Z tego wynika, że handel akcjami polega na kupowaniu i sprzedawaniu udziałów wyłącznie w spółkach publicznych, które są notowane na giełdach. Procent posiadanych akcji przedsiębiorstwa reprezentują pewien procent własności i umożliwiają udział w jego zyskach, wzroście wartości oraz podejmowaniu decyzji poprzez udział w walnym zgromadzeniu. O ile możemy zarabiać na wypłacie dywidend, to w przypadku inwestycji krótkoterminowych, głównym sposobem zarobku na handlu akcjami jest osiąganie zysków poprzez różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży akcji.

Dlaczego akcje wybieramy jako pierwszą inwestycję?

Handel akcjami jest często pierwszym krokiem dla wielu inwestorów ze względu na kilka kluczowych elementów. Większość spółek notowanych na giełdach umożliwia zakup ich akcji przez osoby prywatne poprzez brokerów i rachunki maklerskie. Założenie konta inwestycyjnego u brokera zajmuje kilka chwil. Dzięki temu akcje są łatwo dostępne dla inwestorów indywidualnych.

Jak wspomniano wcześniej, poprzez udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy inwestorzy mają możliwość bezpośredniego uczestnictwa w decyzjach spółki. Daje to poczucie osoby mającej wpływ na gospodarkę i sukces spółek.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest możliwość dywersyfikacji portfela. Handel akcjami umożliwia inwestorom swobodne wybieranie spółek, w które chcą zainwestować, co daje im większą kontrolę nad swoimi inwestycjami. Inwestowanie w akcje spółek z różnych sektorów może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka i zwiększeniu potencjalnego zwrotu.

Należy pamiętać, że handel akcjami niesie ze sobą ryzyko. Ceny akcji podlegają ciągłym wahaniom z bardzo wielu powodów. Takie czynniki jak kondycja gospodarcza, wyniki finansowe spółki, trendy branżowe czy polityczne wydarzenia wpływają na wycenę spółek. Należy być świadomym możliwości strat i być gotowym na długoterminową inwestycję.

Jaką giełdę wybierać na pierwsze inwestycje?

Bardzo ważny jest wybór giełdy, na której chcemy handlować. Jako niedoświadczeni traderzy nie należy rzucać się na głęboką wodę. Najbardziej popularną i jedną z największych jest Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (New York Stock Exchange). Mimo, że daje ona szansę na kupienie udziałów w globalnych korporacjach, to wymaga ona większego portfela oraz bardzo dużego doświadczenia. Dla polskiego inwestora najlepiej wybrać Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestowanie na GPW daje nam możliwość inwestycji w polski rynek. Polscy inwestorzy naturalnie posiadają większą wiedzę na temat rodzimego rynku. Również historia i stan ekonomiczny spółek jest łatwiejszy do sprawdzenia. Oczywiście wybór giełdy zależy od preferencji inwestora. Jeżeli posiadamy wiedzę odnośnie sektora, który nie jest odpowiednio reprezentowany na GPW, powinniśmy zainwestować na giełdzie, która umożliwia nam inwestycje w ten sektor.