Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie unijne?

Możliwość uzyskania dotacji unijnej na założenie własnej firmy jest szansą dla małych przedsiębiorców, aby ruszyć z biznesem. Ciekawy pomysł jest w cenie, dlatego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie unijne trzeba go rzetelnie przygotować, gdyż konkurencja wśród projektów jest duża i tylko najlepsi mają szansę na uzyskanie środków finansowych.

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie?

Aby móc się starać o dofinansowanie, w pierwszej kolejności należy wybrać konkurs, który wpisuje się w założenia naszego pomysłu i może pomóc w realizacji celów projektowych. Jest to jeden z najważniejszych etapów, gdyż niezgodność celów projektu z tym, czego oczekuje się od przedsiębiorcy, jest prostą drogą do odrzucenia wniosku. Dokumenty aplikacyjne składają się z kilku części, które trzeba skrupulatnie wypełnić. Należy dużo uwagi poświęcić części zawierającej wskazanie konkretnych celów, jak chce się osiągnąć dzięki dofinansowaniu, w jaki sposób zostaną one zrealizowane i jak to wpłynie na dalszy rozwój firmy oraz jej konkurencyjność na rynku. Wniosek o dofinansowanie unijne musi zachęcić do inwestycji, dlatego ważne jest, aby wypełnić go używając ciekawych argumentów, jednocześnie realnie podchodzić do ustalenia realizowanych celów, biorąc również pod uwagę ryzyko niepowodzenia. Dalsze części aplikacji składają się z równie wymagających rubryk do wypełnienia dlatego, aby mieć pewność otrzymania dotacji, lepiej powierzyć to zadanie specjalistom.

wnioski o dofinansowanie unijne

Pomoc eksperta

Nabór wniosków o dofinansowanie unijne jest ograniczony, dlatego wypełnienie aplikacji lepiej powierzyć specjalistom, aby nie stracić okazji do pozyskania środków finansowych, przez niewłaściwie przygotowaną aplikację. Firmy specjalizujące się przygotowywaniem wniosków mają doświadczenie i dokładnie znają kryteria, które są brane pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu. Specjalista na podstawie naszego pomysłu odpowiednio opisze go w projekcie, tak aby zachęcał do dofinansowania i sprecyzuje cele możliwe do osiągnięcia dzięki pozyskanemu dofinansowaniu.