Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Edukacja

Warsztaty online w Fundacji Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami została powołana do życia z potrzeby chwili. Każdy taki wypadek losowy, to ogromna trauma dla dzieci. Dlatego fundacja pomagająca dzieciom mundurowych skupia się na pomocy terapeutycznej i lekarskiej. Wybitni specjaliści: logopedzi, psychologowie, psychiatrzy współpracujący z organizacją, świadczą lekarską i psychologiczną pomoc bezpośrednio lub prowadząc warsztaty online.

Warszaty online „Jak wzbudzić w dziecku motywację”

Popularnym kierunkiem pomocy Fundacji Dorastaj z Nami są prowadzone przez nią warsztaty online. „Jak wzbudzić w dziecku motywację”. To wzbudzające ogromne zainteresowanie warsztaty online. Jeśli dziecku brakuje motywacji do działania, trudno jest je do niego namówić warto skorzystać z wiedzy doświadczonego terapeuty. Warsztaty online pomagające uporać się z tym problemem prowadzi doradca edukacyjny, który pracuje w oparciu o koncepcję motywacyjnego DNA. W naturalny sposób łączy posiadane wykształcenie z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym, w tym menadżerskim.

Pomoc dzieciom

Edukacja online to nie jedyne zadanie fundacji. Głównym celem statutowym jest pomoc i wsparcie dla dzieci funkcjonariuszy, którzy zginęli bądź zostali ranni na służbie. To głównie wsparcie finansowe, którego dostarcza Fundacja Dorastaj z Nami. Jest to w dużej mierze pomoc w opłaceniu czesnego za szkołę lub przedszkole. W razie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, fundacja może pokryć koszty internatu czy akademika. Fundacja zapewnia koszty przejazdu i pobytu młodzieży ze stypendiami zagranicznymi. Także pomoc w opłatach za zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych i korepetycji, jak również uczestnictwa w kołach zainteresowań lub naukowych. Fundacja udziela pomocy finansowej w opłacie za uczestnictwo w zajęciach sportowych, a także bierze na siebie możliwość zakupu sprzętu sportowego. Fundacja Dorastaj z Nami finansuje obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. To są nadrzędne cele fundacji.

Nasza pomoc dla fundacji

Aby fundacja mogła pomagać organizując m.in. warsztaty online potrzebna jest także nasza pomoc. Pomóc możemy wpłacając nasz 1,5% na cele fundacji. Można przystąpić do programu „Zawsze wierni” deklarując stałe wpłaty na rzecz fundacji. Dzięki tym datkom warsztaty online będą zawsze wspierały dzieci i rodziców, którym pomoc jest niezbędna.