Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Układanie kostki brukowej krok po kroku

Blog

Układanie kostki brukowej krok po kroku

Kostka brukowa jest bardzo popularnym materiałem, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne. Jest ciekawą formą architektoniczną, nadającą niebywałą estetykę danemu miejscu. Pozwala kreować w wyjątkowy sposób podłoże, stwarzając przyjemny dla oka, wizualny efekt. Jest przy tym trwałym i solidnym artykułem.

Dlatego proces jakim jest układanie kostki brukowej, powinien być starannie przeprowadzony, w oparciu o wysokiej klasy materiały, które w pełni pozwolą uzyskać założony rezultat. Przyjrzyjmy się zatem jak powinno wyglądać właściwe układanie kostki brukowej i na co zwrócić uwagę podejmując się tej czynności.

Układanie kostki brukowej – projekt przedsięwzięcia i określenie celu przeznaczenia

Zanim przejdziemy do układania kostki brukowej, należy stworzyć projekt i odpowiedni plan zagospodarowania danej przestrzeni. Przede wszystkim powinno się określić obciążenie jakiemu będzie poddawana nasza nawierzchnia i na tej podstawie dobrać właściwą grubość kostki. Inna przyporządkowana będzie ścieżkom spacerowym, podjazdom czy wszelkim formom ozdobnym,  a jeszcze inna ruchu kołowemu o mniejszej lub większej intensywności i ciężarze.

Po wybraniu odpowiedniej kostki brukowej i sprawdzeniu czy nie jest w żadnym stopniu uszkodzona może przystąpić do jej układania. Proces ten będzie obejmował w pierwszej kolejności przygotowanie podłoża, które jest kluczowym elementem w całym przedsięwzięciu. Należy pamiętać, że grubość kostki będzie wynosiła średnio od 20-45 cm, w zależności od eksploatacji danej nawierzchni.

Układanie kostki brukowej – przygotowanie podłoża

Jak wspomnieliśmy, podłoże odegra kluczową rolę w całym procesie. Odpowiednio przygotowane zapewni nam solidny i trwały fundament, gdzie nie będzie mowy o zapadaniu się kostki brukowej czy też jej rozjeżdżaniu się. Tworzyć je powinna podbudowa wysokiej jakości, której grubość będzie uwarunkowana od rodzaju terenu. Na podmokłym wskazane jest wykonanie grubszej nawierzchni, na suchym płytszej. Najlepszym materiałem, który w tym celu warto użyć będzie, żwir, grys, żużel, tłuczeń czy kliniec. Podbudowa pełni funkcję nośną i filtracyjną, dlatego jest tak ważna.

Kiedy podbudowa będzie już gotowa, nanosimy na nią podsypkę, wyrównującą warstwę z piasku lub żwirku o grubości od 3-5 cm. Tak przygotowane podłoże umożliwia nam swobodne ułożenie kostki brukowej. Należy jeszcze pamiętać, że zanim wykonamy podbudowę, powinniśmy zapewnić podłożu spadek 3-4% w celu bezpiecznego odpływu wody.

Obrzegowanie – jako doskonały element estetyczny i funkcjonalny alejek i podjazdów

Obrzegowanie to nic innego jak rodzaj krawężników, który zastosujmy podczas układania kostki brukowej. Przy zwykłej ścieżce będziemy mogli swobodnie użyć krawężników chodnikowych lub palisadę, natomiast przy podjazdach najlepsze będą krawężniki drogowe.

Obrzegowanie osadza się na zagęszczonej warstwie podbudowy na głębokość ok 10 cm, z zachowaniem między krawężnikami szczelin o szerokości od 3-5 mm. Po jej związaniu przestrzeń po wewnętrznej stronie obrzeża wypełniamy wilgotnym piaskiem, a po zewnętrznej  podsypujemy ziemię.

Nawierzchnia – finalny etap układania kostki brukowej

Mając już obrzegowanie i zagęszczoną strukturę podbudowy z warstwą wyrównującą, możemy przystąpić do układania kostki brukowej. Przygotowane elementy osadzamy dość blisko siebie, pozostawiając niewielkie szczeliny, które później zostaną wypełnione piaskiem.

W celu dokładnego dopasowania do siebie kostek możemy użyć szlifierki do betonu lub specjalnej gilotyny. Po ułożeniu całej nawierzchni, wyrównujemy wszelkie nierówności przy zastosowaniu odpowiedniego wibratora. Następnie pokrywamy ją cienką warstwą piasku. Wskazana też może być impregnacja, aby zmniejszyć chłonność materiału i wzmocnić jego odporność.

Właściwe układanie kostki brukowej z zastosowaniem odpowiedniej jakości materiałów, może stworzyć piękną wizytówkę danego miejsca. Dlatego warto zadbać o ten aspekt w jak najlepszym wymiarze.