Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Ekspertyza budowlana – kiedy warto ją wykonać?

Blog

Ekspertyza budowlana – kiedy warto ją wykonać?

Konstrukcje budowlane muszą być budowane zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, a także zgodnie z wymaganiami technicznymi właściwymi dla poszczególnych rodzajów tychże konstrukcji. Kupując budynek z rynku wtórnego, nie zawsze mamy dostateczną wiedzę, a także możliwość, aby w pełni ocenić stan techniczny budynku oraz to, czy ten spełnia wspomniane wcześniej normy. Wiedza ta jest bardzo przydatna, zarówno wtedy gdy budynek ma mieć komercyjne zastosowanie, jak i w przypadku przeznaczenia do celów prywatnych. Nieścisłości w konstrukcji budynku, to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Chcąc tego uniknąć najlepiej skorzystać z profesjonalnej ekspertyzy budowlanej, która daje pełen obraz stanu technicznego budynku i nie tylko.

Ekspertyza budowlana — co to jest i na czym polega?

Ekspertyza budowlana jest to dokument, który zawiera bardzo szczegółowe informacje dotyczące stanu technicznego budynku. Informacje te są pochodną wykonanych pomiarów oraz badań poszczególnych elementów konstrukcji, instalacji, ścian, materiałów zastosowanych do wzniesienia danego budynku. Z ekspertyzy budowlanej dowiemy się więc jakie techniki były stosowane podczas powstawania budynku, na jakim poziome prace te zostały wykonane, czy konieczne są jakiekolwiek poprawki lub zmiany, które zagwarantują bezpieczne użytkowanie budynku.

Kto może wykonać ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana powinna być wykonana przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, posiadającą stosowane uprawnienia. Najlepiej, aby był to technik lub inżynier posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktyczną, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że przeprowadzone pomiary i badania są wiarygodne i precyzyjne. Dokument powinien być dokładny, zawierać wszystkie szczegóły, wyniki badań, pomiarów poszczególnych elementów konstrukcji, a także wnioski i zalecenia co do ewentualnych sugerowanych prac remontowych. Profesjonalne ekspertyzy budowlane na potrzeby komercyjnych inwestycji warto zlecać doświadczonemu rzeczoznawcy budowlanemu posiadającemu nie tylko uprawnienia, ale też doświadczenie w tworzeniu formalnych dokumentów.