Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Ubezpieczenia należności finansowych czy faktoring ubezpieczenia firm

Przedsiębiorcy udzielający swoim klientom kredytu kupieckiego poszukują sposobów zabezpieczenia transakcji na wypadek ich niewypłacalności oraz potrzebują zewnętrznego źródła finansowania, które wypełni skutecznie lukę między sprzedażą z odroczonym terminem płatności oraz oczekiwaniem na zapłatę.

W tym przypadku rozwiązaniem jest pełny faktoring ubezpieczenia firm lub ubezpieczenia należności finansowych. Najlepsze efekty przynosi oczywiście zastosowanie obu tych narzędzi jednocześnie.

Ubezpieczenia finansów

Ubezpieczenia finansów

Wykorzystanie umów dostosowanych do klienta

Przedsiębiorca w takiej sytuacji zawiera osobną umowę ubezpieczenia oraz faktoringową, które łączone są tzw. cesją praw do przyszłych odszkodowań z umowy ubezpieczenia na instytucję finansującą. Rozwiązanie to jest stosowane wówczas, gdy firma szukająca finansowania posiada już własną polisę ubezpieczenia należności.

Może wykorzystywać więc zawarte w niej zapisy odnoszące się do danego przedsiębiorcy. Niedogodnością może być natomiast utrudniona komunikacja między instytucjami ubezpieczyciela i faktora.

Inne rozwiązanie

Wyjątkiem jest model dwóch umów, w którym ubezpieczyciel i faktor są jedną instytucją, a w zasadzie grupą kapitałową. W takiej sytuacji przedsiębiorca może negocjować warunku faktoringu i ubezpieczenia.

Korzyścią tego rozwiązania jest sprawniejszy proces decyzyjne, szybsze uzyskiwanie limitów kredytowych, szybkie przelewy i nie tylko. W wielu przypadkach przedsiębiorcy cenią sobie przede wszystkim przelewy natychmiastowe.

Umowa z faktorem w oparciu o klasyczne zapisy dotyczące przejęcia ryzyka
Jeszcze innym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy faktor zawiera z ubezpieczycielem umowę na mocy, której samodzielnie zabezpiecza należności wykupione od dostawców – model jednej umowy.

Ma on w ten sposób niejako wbudowane przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów w umowę faktoringową. Rozwiązanie to nie pozbawione jest jednak swoich wad. Cechuje się uniwersalnością, co nie sprawdza się w stosunku do wszystkich klientów.