Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Co to jest crowdfunding?

Co to jest crowdfunding? Crowdfunding to popularne w ostatnim czasie finansowanie społecznościowe. To swego rodzaju źródło kapitału dostarczane przez społeczność wirtualną, która pragnie wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę czy start-up. Uzbierane w ten sposób środki mogą być bardzo wysokie.

Jak działa crowdfunding?

Crowdfunding to specyficzny rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju danego przedsięwzięcia w zamian za określone z góry świadczenie zwrotne. Angażuje on szerokie grono kapitałodawców i charakteryzuje się wysokim wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Opiera się ono na przekazywaniu gotówki w formie najczęściej zdematerializowanej. Cel jest natomiast jasny i określony już na wstępie. Świadczenie zwrotne może mieć różną formę.

Dofinansowanie

Dofinansowanie

Crowdfunding dla startupów

Obecnie na całym świecie działa już ponad 1500 portali umożliwiających prowadzenie zbiórek crowdfundingowych także dla startupów. Można za ich pomocą opisać swój projekt, zaproponować nagrody dla osób wspierających oraz określić cel zbiórki. Projekty mogą być biznesowe, ale nie tylko. Tylko w 2015 roku w UE internauci sfinansowali projekty na łączną sumę ponad 5 mld dolarów. O finansowanie mogą starać się różne przedsięwzięcia, w tym charytatywne, sportowe czy społeczne. Całość wymaga jednak dobrego przygotowania i zaangażowania.

Crowdfunding w Polsce

W Polsce crowdfunding jest całkowicie legalny, wymaga jednak przygotowania ze strony podatkowej i prawnej. Dlatego też korzystać powinno się przede wszystkim z usług portalu finansowania, które działają według sprawdzonego modelu prawnego i są bezpiecznie. Projektem ustawy w tym zakresie zajmuje się obecnie Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, które postuluje wiele zmian prawnych, które mają dodatkowo uprościć pozyskiwanie kapitału przy pomocy Internetu. Kluczem do sukcesu jest jednak przygotowanie dobrego projektu i skuteczna reklama.