Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Regionalne Programy Operacyjne – jak pożyczki unijne wspierają Twój biznes?

Jedną z najważniejszych ról Unii Europejskiej jest wspieranie krajów członkowskich. Przede wszystkim chodzi tu o wsparcie tych krajów, które wykazują największe potrzeby w danych dziedzinach. A jak najskuteczniej wesprzeć gospodarkę każdego kraju? Poprzez wsparcie tamtejszych przedsiębiorców. I właśnie tę rolę spełniają m.in. Regionalne Programy Operacyjne.

Regionalne Programy Operacyjne – jak pożyczki unijne wspierają Twój biznes

Jak powstają krajowe i regionalne programy operacyjne?

Ogólnie wszelkie programy operacyjne, których celem jest realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, mogą przybierać dwojaką formę. Mogą to być:

  • krajowe programy operacyjne,
  • regionalne programy operacyjne.

O tym, jaką dokładnie formę przyjmie dany program operacyjny i jaki będzie jego zakres, decyduje kraj członkowski. Decyzję tą należy podjąć jeszcze przed etapem przedkładania do Komisji Europejskiej propozycji projektu danego programu operacyjnego. Dlaczego tak? Ponieważ rodzaj, czy też zasięg programu, decyduje o tym, kto będzie odpowiedzialny za ich przygotowanie. I tak, na przykład, za projekt krajowego programu operacyjnego odpowiedzialny jest Minister Rozwoju Regionalnego działający przy współpracy z innymi ministrami, a wszelkie programy regionalne przygotowują zarządy poszczególnych województw wspierane przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

W jaki sposób możesz zyskać dzięki RPO?

Programy Operacyjne realizowane w Polsce w latach 2014-2020 to 82,5 mld euro, które przeznaczone są na wsparcie polskiej gospodarki. Tak duża suma stawia nas na czele wśród beneficjentów Funduszy Europejskich. Jednym ze sposobów przekazywania pieniędzy jest 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), skierowanych do początkujących lub doświadczonych przedsiębiorców, którzy wyrażą chęć poczynienia określonych inwestycji i zdecydują się na złożenie odpowiedniego wniosku. Wśród nich jest choćby RPO dolnośląskie – program obejmujący całe województwo i ofertujący wsparcie pod postacią m. in.:

  • poręczenia,
  • mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • pożyczki na Efektywność Energetyczną,
  • pożyczki rozwojowej.

RPO są ogromną szansą rozwoju przy minimalnych nakładach sił i środków. Pieniądze, jakie przedsiębiorcy mogą zdobyć dzięki RPO, a także pozostałe dostępne formy wsparcia, zawsze przynoszą spore korzyści i stają się początkiem nowego rozdziału dla firm.