Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Edukacja

Problem z pisaniem pracy magisterskiej

Prace dyplomowe wydaja się być największym koszmarem wszystkich studentów, nawet jeśli mają za sobą pisanie pracy licencjackiej to i tak wizja pisanie magisterki znów przysparza ich o wrzody. Jednak problemem w pisaniu pracy magisterskiej często okazuje się brak zdolności i chęci studentów. Sprawą oczywista jest to, że pisanie pracy wymaga od studentów poświecenia czasu i przede wszystkim zorganizowania.

Pisanie pracy magisterskiej ma na celu udowodnienie, że dany student opanował zdolności

pisania pracy naukowej wykorzystując wiedzę nabytą podczas całego okresu studiów. Oprócz tego celem pracy magisterskiej jest wykazania się znajomością technik badawczych jakie można wykorzystywać podczas pisania prac dyplomowych.

Aby praca została przyjęta wymagane jest spełnienie wielu kryteriów, które zadecydują o poprawności pracy. Wyróżniamy kilka rodzai kryteriów, z których każdy z osobna odnosi się do innej wartości pracy np. kryteria związane z warunkami i trybem przygotowywania pracy. Dotyczy to głównie systematyczność studenta na seminariach magisterskich, inne kryteria z kolei tyczą się poprawność językowej, układy pracy, a także wyróżniamy kryteria edytorskie, odnoszą się one głównie do objętości pracy, formy maszynopisu oraz dodatkowymi załącznikami.

Niezleżenie od tego czy piszemy prace magisterskie z zarządzania czy informatyki kryteria przeważnie są takie same, wiadomo jednak, że w przypadku prac z przedmiotów ścisłych ważniejsza role odgrywać będą doświadczenia i badania. Jednakże konieczność spełnienia poszczególnych wymogów jest nieunikniona.

Dlatego tez warto poświecić jakiś czasu, odpuścić niektóre imprezy i skupić się na pisaniu, aby mieć pewność, że będzie to dobrze i rzetelnie napisana praca, dzięki której osiągniemy wymarzony tytuł naukowy i będziemy mogli rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu.