Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Zdrowie

Jak działa Bank Komórek Macierzystych?

Banki krwi pępowinowej to instytucje zajmujące się przechowywaniem krwi pobranej w czasie porodu z pępowiny dziecka. Odpowiednie warunki sprawiają, że mogą być przechowywane przez wiele lat. Banki publiczne przechowują krew pępowinową bezpłatnie i mogą korzystać z niej wszyscy. W przypadku rodzinnych banków krwi macierzystej, prawo do komórek ma tylko dawca i członkowie jego rodziny. Aby skorzystać z usług tego banku należy uiścić odpowiednie odpłaty.  Oprócz tego pokrywa się coroczny abonament.

Właściwości krwi pępowinowej

Krew pępowinowa posiada komórki macierzyste, są one zdolne do podziału i samoodnawiania. W odpowiednich warunkach przekształcają się w różne typy komórek. Komórki macierzyste znajdują zastosowanie w leczeniu wielu chorób. Mają one 100 % zgodności tkankowej w przeszczepach autologicznych oraz większą dynamikę proliferacji czyli samoodnowy.

bank krwi pępowinowej

Pobieranie krwi pępowinowej – przechowywanie w banku komórek macierzystych

Komórki macierzyste są pozyskiwane metodą bezinwazyjną. Jest to zabieg bezbolesny i neutralny . Polega on na pobraniu krwi ze sznura pępowinowego przy użyciu odpowiedniego zestawu. W jego skład wchodzi worek, który zawiera płyn konserwujący. Pobrana krew badana jest w laboratorium pod kątem zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Materiał ten jest następnie odpowiednio przechowywany, w każdym momencie jest gotowy do przeszczepu. Banki krwi pępowinowej wykorzystują najnowsze technologie izolacji komórek macierzystych, dzięki czemu uzyskuje się preparat najwyższej jakości.