Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Pełna księgowość i mała księgowość – czym się różnią?

Pełna i mała księgowość to usługi, które ma w swojej ofercie praktycznie każde biuro rachunkowe. Wybór sposobu rozliczania jest uzależniony od wysokości dochodu jaką uzyskuje firma. Co więcej, niektóre spółki są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości od początku istnienia. Jakie są główne różnice i korzyści związane ze wspomnianymi sposobami rozliczania?

Czym wyróżnia się mała księgowość?

Ta forma bywa nazywana także uproszczoną księgowością. Dotyczy ona przede wszystkim mikro oraz małych przedsiębiorców, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek jawnych, partnerskich oraz cywilnych, ale tylko w sytuacji gdy przychody z działalności za poprzedni rok obrotowy nie były większe niż 2 mln euro. Czym charakteryzuje się mała księgowość?

  • Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na jedną z trzech form prowadzenia księgowości – KPiR, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Biuro rachunkowe może zająć się dla nas prowadzeniem także innych ewidencji, m.in. wyposażenia czy
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Mała księgowość jest znacznie prostsza i mniej kosztowna niż pełna. W wielu przypadkach przedsiębiorca jest w stanie prowadzić ją samodzielnie.
  • Minusem tego rozwiązania jest fakt, iż nie dysponujemy praktycznie żadnymi danymi na temat kondycji finansowej firmy, w związku z czym trudno planować kolejne inwestycje.

Pełna księgowość – wady i zalety

Ta forma rozliczania jest obowiązkowa dla spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, a także dla wszystkich firm, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekraczają 2 mln euro. Można również prowadzić ją dobrowolnie. Co warto wiedzieć na ten temat?

  • Biuro rachunkowe prowadzące pełną księgowość firmy będzie pobierać większe opłaty. Wynika to z faktu, iż ten sposób rozliczania jest znacznie bardziej pracochłonny, skomplikowany i wymaga więcej czasu. Konieczne jest ponadto przygotowywanie sprawozdań finansowych i bilansów.
  • Pełna księgowość zapewnia jasny wgląd w faktyczną kondycję finansową przedsiębiorstwa, dostarczając precyzyjnych danych.

Jak widać, oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Jeśli mamy jednak możliwość wyboru pomiędzy dwoma sposobami, zawsze należy uwzględnić sytuację firmy i przyszłe plany związane z jej rozwojem.