Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Operat szacunkowy rzeczoznawcy a odszkodowanie za wywłaszczenie

Rozpoczęcie realizacji rozległej inwestycji drogowej bardzo często pociąga za sobą poważne skutki. Należy do nich wywłaszczenie właścicieli strategicznie położonych nieruchomości. W takiej sytuacji osoby pokrzywdzone mogą ubiegać się o odszkodowanie. Wyjaśniamy, dlaczego powinny postarać się o operat szacunkowy, który wystawi rzeczoznawca majątkowy.

Operat szacunkowy niezbędny do otrzymania odszkodowania

Osoby ubiegające się o rekompensatę z powodu wywłaszczenia na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, powinny ubiegać się o operat szacunkowy. To dokument, który zgodnie z prawem może wystawić jedynie rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Dopiero wartość wykazana w operacie szacunkowym stanowi podstawę do otrzymania przez strony postępowania należnego im odszkodowania.

Jaki termin ważności ma operat szacunkowy?

Zaraz obok wskazania wartości nieruchomości, kluczowe dla dokumentu są umieszczone na nim daty. Chodzi o datę, w której rzeczoznawca majątkowy dokonał oszacowania, ale również o dzień, na który ustalono wartość wycenianej nieruchomości. Naturalną konsekwencją ustalonych w ten sposób ram czasowych jest termin ważności operatu szacunkowego.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 156 ust. 3) stanowi, że operat szacunkowy może być wykorzystywany przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Od przepisu tego istnieją wszakże wyjątki – termin ważności dokumentu może być przedłużony, jeśli zaistniały zmiany uwarunkowań prawnych lub inne czynniki, o których wspomniano dalej w ustawie.

Jeśli minął rok, odkąd rzeczoznawca majątkowy wystawił operat szacunkowy, a osoby wywłaszczane dalej chcą go używać, konieczne będzie zawarcie przez osobę uprawnioną stosownej klauzuli, że przedstawione w dokumencie dane są nadal aktualne.

Jak zweryfikować operat szacunkowy?

Osoby wywłaszczane z pewnością stawiają sobie za cel uzyskanie odszkodowania za utracone dobro w wysokości adekwatnej do poniesionych szkód. Nie ulega wątpliwości, że powinny starać się o weryfikację operatu szacunkowego.

Jeśli wycena nieruchomości budzi wątpliwość ze strony jej posiadaczy, mogą oni zadbać o to, by niezależny rzeczoznawca majątkowy na ich zlecenie dokonał kolejnej ekspertyzy. Dla mieszkańców województwa śląskiego oraz pobliskich powiatów województwa małopolskiego, usługi takie świadczy Barbara Włodarczyk – rzeczoznawca i członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Osoby walczące o swoje prawa związane z wywłaszczeniem mogą zwrócić się do niej, wybierając usługę sporządzenia wiążącego prawnie operatu szacunkowego.