Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Obudowy berlińskie, jako niezbędne zabezpieczenie wykopów głębokich

Blog

Obudowy berlińskie, jako niezbędne zabezpieczenie wykopów głębokich

Realizacja projektu budowlanego wymaga przygotowania wykopu, a następnie jego zabezpieczenia. Wykorzystuje się w tym celu rozmaite technologie. Skuteczne zabezpieczenia wykopów są niezbędne, a ich wykonanie wymaga często wiele pracy. Sprawa jest szczególnie złożona wtedy, gdy mowa o wyjątkowo głębokich wykopach, przygotowanych na przykład pod budowę obiektów podziemnych czy też podziemnych kondygnacji obiektów naziemnych.

Skuteczne zabezpieczenie wykopu głębokiego

Aktualnie zdecydowanie najczęściej stosowanie zabezpieczenia wykopów głębokich to obudowy berlińskie. Są to konstrukcje składające się z elementów metalowych i drewnianych, nazywane również ściankami berlińskimi. Standardowo obudowa złożona jest z rozstawionych w równych odległościach kształtowników stalowych połączonych drewnianą opinką. Kształtownik może zostać osadzony w gruncie na różne sposoby. Czasami umieszcza się go w przygotowanym wcześniej otworze, który wypełnia beton. Innym razem niezbędne jest jego wbicie, wwiercenie lub wykorzystanie technologii wibracyjnej.

zabezpieczenie wykopu
zabezpieczenie wykopu

Sens wykonania zabezpieczenia wykopu

Zabezpieczenie głębokich wykopów jest konieczne z kilku powodów. Największe zagrożenie stanowi jednak potencjalne osunięcie gruntu. Jeżeliby do niego doszło, wykop mógłby zostać całkowicie lub częściowo zasypany, co zniweczyłoby dotychczasową pracę. Zabezpieczenie wykopu przed osunięciem to jednak nie jedyny powód, dla którego wykonuje się obudowy berlińskie. Chodzi również o zabezpieczenie wykopu przed zalaniem czy też wibracjami generowanymi przez sąsiednie prace budowlane.

Tymczasowe zabezpieczenie wykopu

Zasadniczo ścianka berlińska stanowi tymczasowe zabezpieczenie wykopu. Jest to konstrukcja, którą rozbiera się po zakończeniu prac wymagających zabezpieczenia. Niemniej jednak niektóre jej elementy można wykorzystać, jako część konstrukcji fundamentów. Mowa tutaj o stalowych kształtownikach, które pod warunkiem odpowiedniego wykonania, nie muszą być demontowane. Niemniej jednak wszystko zależy od konkretnych założeń danego projektu budowlanego.