Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Edukacja

Nauka w trybie zdalnym a nauczanie hybrydowe – różnice

Świat przez pandemię zmienił się na dobre. W obliczu zagrożenia podejmowane są nagłe decyzje, które wpływają zarówno na życie zawodowe, jak i prywatne. Niestety skutki tego równie dotkliwie odczuwają uczniowie. Informacje o nagłym przejściu na nauczanie zdalne czy hybrydowe mogą być źródłem frustracji i niezadowolenia ze strony rodziców oraz uczniów. Jakie są różnice w nauczaniu zdalnym i hybrydowym?

Zasady bezpieczeństwa w szkołach

Decyzje o przejściu na nauczanie zdalne należą do dyrektorów szkół oraz ministra zdrowia. Sytuacja uzależniona jest od aktualnego wskaźnika zachorowań, które codziennie podawane są do wiadomości publicznej. Reakcja na kolejne liczby ma na celu zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo uczniów na każdym poziomie nauczania, a także o grono pedagogiczne.

Uczniowie, którzy odbywają naukę w trybie stacjonarnym, zobowiązani są do noszenia maseczek w częściach wspólnych placówki i regularnej dezynfekcji rąk. W czasie przerw sale są dokładnie wietrzone, a dzieciom mierzy się temperaturę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dziecko natychmiast odsyłane jest do domu pod opiekę rodziców.

Zaostrzenie restrykcji – nauka zdalna

Jeśli wskaźnik zachorowań niebezpiecznie wzrósł, a dany rejon został objęty strefą czerwoną, uczniów czeka nauka zdalna z wyłączeniem zajęć praktycznych. Oznacza to, że uczniowie klas podstawowych, średnich i wyższych, uczestniczą w zajęciach, pozostając w domach. Nauczyciele łączą się z uczniami na platformie edukacyjnej przez Internet, organizują zdalne zajęcia na zasadach identycznych, jak w szkole.

Podczas nauki zdalnej lekcje są krótsze – z uwagi na konieczność dłuższych przerw od monitora, każda z nich trwa 30 minut. Uczniowie podczas lekcji korzystają z kamer i mikrofonów, mogą więc swobodnie porozumiewać się z nauczycielami i pozostałymi uczniami, zadawać pytania i odpowiadać na nie, uczestniczyć w dyskusji, prowadzić niezbędne notatki w zeszytach.

Nauczanie hybrydowe – placówki w strefach żółtych

Model nauki hybrydowej wykształcił się w 2020 roku i obowiązuje głównie w rejonach objętych strefą żółtą (choć nie jest to warunek konieczny do jego wprowadzenia). Uważa się, że nauka hybrydowa jest łagodniejszą formą edukacji, pozwalającą na kontakt z rówieśnikami.

Nauczanie w trybie hybrydowym jest połączeniem zajęć stacjonarnych oraz zdalnych. W szkole przebywa około 50% uczniów, pozostali uczą się w domach. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka zachorowań i rozszerzania się wirusa COVID-19. Uczniowie przychodzą do szkoły co drugi dzień lub co tydzień – w zależności od decyzji władz danej placówki.

Procedura przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe

Sytuacja, w której zachodzi podejrzenie wystąpienia zakażenia koronawirusem, zgłaszana jest przez dyrektora szkoły do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Pracownicy stacji wydają decyzję o zawieszeniu zajęć, którą dyrektor szkoły jest zobligowany przedstawić organowi prowadzącemu. Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć wydaje dyrektor szkoły natychmiast po otrzymaniu zgody wyżej wymienionych instytucji.