Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Prawo

Na czym polegają szkolenia BHP? Czego może dowiedzieć się na nim pracownik?

Szkolenie BHP jest nieodłącznym elementem każdego przedsiębiorstwa, gdyż każdy pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Bez tego nie wolno bowiem dopuścić go do pracy. Na czym polega szkolenie BHP? Czy trzeba się do tego jakość specjalnie przygotować?

Po co przeprowadza się szkolenie BHP?

Celem szkolenia BHP jest poinformowanie pracownika o czynnikach środowiska pracy oraz o ryzyku zawodowym związanym z powierzonymi mu obowiązkami. Podczas szkolenia pracownik nabywa wiedzę oraz umiejętności dotyczące sposobów ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami zdrowia. Chodzi tutaj o działanie czynników szkodliwych, uciążliwych oraz niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego.

Ma to na celu zapobieganie wypadkom podczas wykonywania pracy. Szkolenie BHP powinno zostać przeprowadzone również w przypadku przeniesienia pracownika na inne stanowisko, gdzie przyjdzie mu pracować w innych warunkach techniczno-organizacyjnych. Jeśli będzie miał on do czynienia z niebezpiecznymi czy też nowymi narzędziami czy maszynami, to konieczne jest zapoznanie go ze wszelkimi zagrożeniami.

BHP

BHP

Jak wygląda szkolenie BHP? (błąd w słowie kluczowym jak wygląda szkolenia BHP)

Szkolenie BHP składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wstępnej rozmowy instruktora z pracownikiem oraz pokazanie mu i objaśnienie procesu pracy, który będzie przez niego realizowany. Jest to konieczne jeszcze przed wydaniem pracownikowi pozwolenia na wykonanie powierzonych obowiązków.

Zgodnie z Kodeksem Prawa każdy pracownik przed podjęciem pracy musi posiadać wymagane kwalifikacje i umiejętności oraz posiadać wiedzę na temat przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny pozwala zapoznać się pracownikowi z zapisami prawnymi związanymi z BHP, które określa Kodeks Pracy oraz regulaminem pracy. Tutaj także każdy pracownik powinien dowiedzieć się, jak udzielić pierwszej pomocy. Całość trwa minimum dziewięćdziesiąt minut.

Z kolei instruktaż stanowiskowy jest dostosowany do konkretnej pracy, którą dany pracownik będzie wykonywać i jest on przeprowadzany na jego stanowisku pracy.

Podczas instruktażu stanowiskowego pracownik zostaje zapoznany ze sposobem wykonywania powierzonych mu zdań, zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Powinien zostać poinformowany o zagrożeniach związanych z jego stanowiskiem pracy oraz sposobami ich zapobiegania.