Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Na czym polega bezpośrednia likwidacja szkody?

BLS jest prostym i wygodnym rozwiązaniem, które funkcjonuje w krajach europejskich od dawna. W Polsce system ten wprowadzono kilka lat temu. Warto wiedzieć, na czym polega bezpośrednia likwidacja szkód.

Definicja

BLS to dodatkowo oferowany jest wraz z obowiązkową polisą OC. W ramach systemu towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie właścicielowi świadczenia, którego pojazd uległ uszkodzeniu w wyniki kolizji. Analizą strat zajmuje się rzeczoznawca firmy. Bezpośrednia likwidacja szkód może być realizowana za pomocą środków pieniężnych lub w modelu bezgotówkowym. Wybór odpowiedniego trybu uzależniony jest od decyzji klienta. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca się również z prośbą do firmy, w której sprawca wypadku ma podpisaną umowę OC, o zwróceniu należnych środków.

Zasady

BLS to system, który ma swoje ograniczenia. Można z niego korzystać, gdy kolizja dotyczyła dwóch pojazdów. Należy również pamiętać, że szkoda nie może wystąpić na uczestniku kraksy. Osoba, ubiegająca się o odszkodowanie, powinna również mieć oświadczenie o całym zdarzeniu. Ponadto, konieczne jest zawiadomienie policji. Na podstawie sporządzonych przez jednostkę publiczną dokumentów określa się bowiem sprawcę całego zdarzenia. Bezpośrednia likwidacja szkód nie obejmuje również wypadków, które miały miejsce poza granicami RP. Sprawca powinien posiadać umowę z firmą, prowadzącą działalność w Polsce. O odszkodowanie nie może wnioskować osoba niebędąca właścicielem uszkodzonego mienia. Wypłata należnych środków obejmuje wyłącznie strat z tytułu uszkodzenia auta, wynajmu zastępczego samochodu, holowania, parkowania oraz dodatkowej diagnostyki technicznej. BLS nie dotyczy także krzywd o wartości przekraczającej pięćdziesiąt tysięcy złotych. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń systemu dostępne są na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego CUK.

Bezpośrednia likwidacja szkód to wygodne rozwiązanie. Warto zatem pomyśleć o tym dodatku przy zakupie obowiązkowej polisy. Niewielkim kosztem można się bowiem zabezpieczyć przed przykrymi problemami, w przypadku gdy sprawca wypadku nie posiada OC braku.