Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Lepiej już dziś zadbaj o swoją przyszłą emeryturę

Jak wynika z licznych badań, tylko niewielki procent Polaków dobrowolnie odkłada na swoją przyszłą emeryturę na przykład w ramach III filaru emerytalnego. Niestety, może się to okazać błędem dla większości Polaków w dłuższej perspektywie czasu.

Polskie społeczeństwo się starzeje, a emerytury wcale nie rosną

Eksperci są zgodni, że prognozy demograficzne dla naszego kraju na najbliższe dziesięciolecia nie są zbyt optymistyczne. Według autorów raportu Polska 2050, to największe wyzwanie, z jakim musimy się zmierzyć w najbliższych latach. Raport został stworzony w Komitecie Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Niż demograficzny w naszym kraju wpływa na to, że polskie społeczeństwo się starzeje. Będzie miał również negatywny wpływ na wysokość naszych przyszłych emerytur, cały system emerytalny oraz finanse publiczne. Już w tym momencie w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), który wypłaca Polakom emerytury, jest spory deficyt finansowy, który będzie się w kolejnych latach nadal zwiększał.

Wrażliwy system

Powszechny system ubezpieczenia społecznego w Polsce funkcjonuje przede wszystkim w oparciu o określone założenia związane z długotrwałymi trendami demograficznymi. Niestety system redystrybutywny jest bardzo podatny na wahnięcia oraz jakiekolwiek zaburzenia tych trendów. Spadek liczby płatników powoduje, że w danym momencie brakuje funduszy na świadczenia dla obecnych emerytów oraz rencistów.

Pomysł na emeryturę

W takiej sytuacji warto się zastanowić nad dobrowolnym oszczędzaniem na własną rękę w ramach III filaru emerytalnego i wybrać na przykład IKE. Jest to Indywidualne Konto Emerytalne, pozwalające na gromadzenie kapitału finansowego w myśl Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

To, co odróżnia ten sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę od innych dostępnych na rynku lokat kapitałowych to na pewno możliwość zwolnienia zaoszczędzonych pieniędzy w IKE z podatku od dochodów kapitałowych. Z takiej formy gromadzenia kapitału może skorzystać każda osoba fizyczna w wieku 16-18 lat, jeżeli jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a także każda osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku IKE nie istnieje górna granica wiekowa ograniczająca możliwość przystąpienia do programu.

Spadek liczby płatników w stosunku do beneficjentów, problemy finansowe FUS, obniżenie wieku emerytalnego, a także starzejące polskie społeczeństwo nie wróży nic dobrego na przyszłość dla dzisiejszych 20, 30 i 40-latków. Warto więc zastanowić się nad tym problemem i wziąć sprawy we własne ręce.