Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Kontrakty CFD – co to takiego? Jak działają? Kto może tak inwestować?

W ostatnich latach można zaobserwować wzmożony ruch inwestorski na rynkach finansowych, co bierze się między innymi z tego, że oferty bankowe są coraz mniej atrakcyjne. To dlatego tak wiele nowych osób próbuje swoich sił. Jedną z ciekawszych opcji na opłacalną inwestycję są kontrakty CFD. Co to takiego? Jak to działa?

Kontrakt CFD – czym jest?

Kontrakt CFD (z angielskiego Contract For Difference) to po prostu kontrakt na różnicę cenową, czyli umowa między dwoma stronami, w której uczestnicy transakcji rozliczają kwotę różnicy pomiędzy jej wartością początkową a końcową (pozycje otwarcia i cena zamknięcia). Kontrakt CFD zależy od stawek różnych aktywów, co oznacza, że głównym sposobem zarobku jest bazowanie na wzrostach i spadkach danych aktywów. Żeby więc osiągnąć zysk, powinniśmy zająć jedną z dwóch pozycji – otwartą lub zamkniętą. Ważną cechą tego kontraktu jest też to, że nie ma z góry określonego terminu zapadalności, więc inwestor może zamknąć swoją pozycję wedle uznania. Z zasady kontrakt CFD musi jednak w końcu wygasnąć – przyjmuje się, że po roku, lecz w praktyce utrzymuje się przez kilka tygodni.

Jakie jest ryzyko?

Warto pamiętać, że inwestorzy na rynku CFD nie są posiadaczami instrumentu bazowego, lecz spekulują na temat jego wartości. Wykorzystywana jest tu tzw. dźwignia finansowa określana przez finansistów jako lewar. W takiej sytuacji do przeprowadzenia transakcji wystarczy ułamek wartości transakcji, kwota potrzebna do otwarcia stanowi depozyt zabezpieczający. Jeśli dźwignia finansowa jest wysoka, można zawierać naprawdę duże transakcje, lecz jednocześnie trzeba się liczyć z dużą stratą. Rynek CFD jest bardzo popularny, gdyż większości brokerów posiada tego rodzaju kontrakty w swojej ofercie. Żeby zajmować się takimi inwestycjami potrzeba niewiele – wystarczy otwarcie rachunku inwestycyjnego i ulokowanie na nim niewielkiego depozytu. Z drugiej strony handlowanie za pomocą kontraktów CFD uchodzi za dość ryzykowne, o czym przypominają brokerzy, informując na swoich stronach internetowych, ile procent rachunków detalicznych poniosło stratę. Można też o tym przeczytać w wielu artykułach prasowych.

Czy mimo ryzyka warto?

Chociaż istnieje tu duże ryzyko, że stracimy pieniądze, to tak naprawdę wiele zależy od postawy inwestora, jego doświadczenia i wiedzy. Jeśli zna rynki finansowe – nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie, łatwiej przewidzieć mu, jakie będą skutki jego działań, ma też większą zdolność, by wyczuć tendencje spadkowe i wzrostowe. Doświadczony finansista potrafi też błyskawicznie zareagować, gdyż pojawi się ryzyko strat, z czym początkujący trader może mieć problem. 

Kontrakty CFD – dlaczego warto?

Jak więc widać, kontrakty CFD zapewniają nawet inwestorom z małym kapitałem do inwestowania w spółki akcyjne, dlatego też każda osoba może wypróbować, jak działa giełda papierów wartościowych. To tym bardziej korzystne, gdyż u polskich brokerów występuje duża dostępność tego instrumentu. Nie ma też problemu z otwarciem konta i obsługą CFD, gdyż wymaga to naprawdę małej ilości formalności i niedużego wkładu finansowego. Dla doświadczonego inwestora korzystanie z kontraktów CFD będzie dość łatwe i intuicyjne, początkujący zaś musi nabyć odpowiednią wiedzę.

Kontrakt CFD to atrakcyjny sposób, by zainwestować tu kapitał i mieć z tego tytułu spore zyski w krótkim czasie. Najważniejsze to przewidzieć, jak będą rozkładać się trendy wzrostowe i spadkowe. Niemniej, nie zapominajmy, że inwestowanie w kontrakty CFD wiąże się też ze sporym ryzykiem.