Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Finanse

Jak mogę zarobić, wpłacając pieniądze na IKZE?

Oszczędności na emeryturę warto zacząć gromadzić jak najwcześniej, bowiem prognozy pokazują, że stopa zastąpienia (stosunek pierwszej emerytury z ZUS do ostatniego wypłaconego wynagrodzenia za pracę) w 2080 wynosić będzie jedynie 23,1%. W celu bieżącego odkładania pieniędzy możemy wykorzystać różne narzędzia. Jedno z nich to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jak działa IKZE i ile można dzięki niemu zarobić?

Czym jest IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to narzędzie, dzięki któremu gromadzenie pieniędzy na emeryturę ma stać się łatwiejsze. Podstawowe korzyści z IKZE to zwolnienie zysków z tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Co więcej, immanentnie związana z IKZE ulga podatkowa pozwala na odliczenie wpłaconych środków od podatku dochodowego w określonej wysokości. W 2020 roku w IKZE odliczenie od podatku wynosiło maksymalnie 1 066,31 zł dla osób znajdujących się w pierwszym progu podatkowym oraz 2 007,17 zł dla osób znajdujących się w drugim progu podatkowym.

W przypadku IKZE korzyści podatkowe to także objęcie zgromadzonych środków zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% w przypadku ich wypłaty po ukończeniu 65. roku życia. Co więcej, zaoszczędzone pieniądze mogą być przeznaczone na wkład własny kredytu. Środki pieniężne można gromadzić już od 16. roku życia (o ile jest się zatrudnionym na podstawie umowy o pracę). Nie bez znaczenia jest także elastyczność Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – sam decydujesz, ile będzie wynosiła Twoja wpłata na IKZE. Ponadto nie musisz obawiać się, że w przypadku Twojej przedwczesnej śmierci zgromadzone środki zostaną utracone – podlegają one bowiem dziedziczeniu i są wypłacane wskazanej przez Ciebie osobie.

Co ważne, istnieje limit wpłat na IKZE, który uzależniony jest od wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w danym roku. W 2021 roku limit ten wynosi 6 310,80 zł. Nie bez znaczenia jest przy tym, że w ramach IKZE mogą oszczędzać także osoby na samozatrudnieniu, dla których limit wpłat jest zwiększony i wynosi 9 466,20 zł.

Wypłata z IKZE

Środki zgromadzone na IKZE mogą być wypłacone w dowolnym momencie, przy czym najkorzystniej wypłacić je po 65. roku życia oraz co najmniej pięciu latach oszczędzania. Wówczas pieniądze będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Wcześniejsza wypłata spowoduje natomiast, że środki zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym w standardowej stawce. Choć wydaje się, że nawet 10% to dość sporo, w rzeczywistości wymierne korzyści podatkowe można osiągnąć dzięki odliczeniu wpłat od PIT.

Jak można zarobić, wpłacając pieniądze na IKZE?

Warto wiedzieć, że rachunki IKZE oferowane są nie tylko przez banki w formie depozytów, ale także przez:

  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (w formie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym);
  • Domy Maklerskie (w formie rachunków inwestycyjnych);
  • Powszechne Towarzystwa Emerytalne (w formie dobrowolnych funduszy emerytalnych);
  • Zakłady Ubezpieczeń (w formie ubezpieczeń na życie).

Warto wiedzieć, że w przypadku depozytów bankowych ich oprocentowanie nie przewyższa zazwyczaj poziomu oprocentowania standardowych lokat. Tym samym, jest ono niskie, a biorąc pod uwagę rosnącą inflację – nie przynosi realnego zysku. Warto zatem skorzystać z IKZE oferowanych przez podmioty inne niż banki, bowiem cechuje je wyższa stopa zwrotu, przy czym najprostsze są inwestycje w fundusze jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. W takim przypadku mamy bowiem możliwość samodzielnie wybrać, w co chcemy inwestować nasze środki i zdecydować, czy wolimy osiągnąć większy zysk, przy większym ryzyku, czy też z naszej perspektywy lepszy będzie fundusz bardziej stabilny, ale z mniejszą stopą zwrotu. Przykładowo w Generali Investments możesz wybrać plan bezpieczny, umiarkowany, dynamiczny albo też samodzielnie skonstruować swój portfel inwestycyjny.