Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Edukacja

Ewolucja myślenia – podejmij próbę!

O teorii ewolucji i o Karolu Darwinie słyszał każdy. Ludzie wciąż jednak zastanawiają się, pytają, badają i w trakcie tych badań nieraz dochodzą do nieoczywistych wniosków. Jaki jest początek wszystkiego? Jak powstała nasza planeta i życie? Te pytania skłaniają do poszukiwań. Każdy, kto chce poznać naukowe badania i odkrycia poruszające te zagadnienia, powinien rozpocząć swoją ewolucję myślenia już teraz!

 Ewolucja Myślenia – czym jest?

Prezentacją treści dotyczących tematu początków Ziemi zajmują się różne osoby, i to nie od dziś. Ktoś, komu zależy na zapoznaniu się z materiałami grupy pasjonatów z zaangażowaniem i profesjonalizmem przekazujących naukową wiedzę, z pewnością zwróci uwagę na https://ewolucjamyslenia.pl/. Portal Ewolucja Myślenia prezentuje informacje o naszej planecie, florze i faunie, wszelkich istotach żywych.

Monopol na słuszność?

Ważnym tematem jest ewolucja czy też, aby być bardziej ścisłym, teorie ewolucji. Jakie są implikacje ewolucjonizmu? Czy teoria ewolucji jest słuszna? To tylko niektóre z pytań. Jeden z artykułów opisuje teistyczny ewolucjonizm i problemy, jakie ze sobą niesie, próbując rozwiązać konflikt między religijnym i naukowym spojrzeniem na początki. Każdy zainteresowany tym tematem może przeczytać https://ewolucjamyslenia.pl/co-jesli-przyjme-teistyczny-ewolucjonizm/

Niedoskonałość ewolucjonizmu widać nie tylko w historii człowieka, zwierząt i roślin, historii naszej planety, ale także w historii całego układu słonecznego. O tym, dlaczego hipoteza mgławicowa zawodzi i jakie wyjaśnienie jest lepsze, mówi artykuł https://ewolucjamyslenia.pl/kosmiczne-katastrofy/.

Tajemnice naszej planety

Geologia i nauka o ziemi wciąż kryją wiele niezbadanych obszarów, jeśli tylko człowiek otworzy na nie swój umysł. Czy istnieją dowody na istnienie zaginionego oceanu? W jaki sposób zmieniają się interpretacje katastroficzne i spojrzenie geologów na to zagadnienie? Czy płaskie luki w skałach osadowych przemawiają za biblijnym modelem powstania świata? W jaki sposób?

Równie fascynująca jest biologia. Różne gatunki zwierząt i roślin pozwalają zadać istotne pytania, np. łazarzowe gatunki zmuszają do zastanowienia się nad sposobem budowania kolumny geologicznej. Niezwykłym organizmem jest ośmiornica. Zdumienie budzi jej inteligencja, pewna „obcość” wobec innych gatunków, czy skamieliny łudząco podobne do obecnych ośmiornic,  Zgłębiając temat można przekonać się, że sama idea ewolucji człowieka też może budzić wątpliwości. Poruszane są takie kwestie jak pochodzenie neandertalczyków czy niesamowitość DNA potwierdzająca częściowo „rewolucję” Darwina oraz spójna ze światopoglądem biblijnym.

Podsumowanie

Portal Ewolucja Myślenia proponuje spojrzenie na rzeczywistość zgoła odmienne od nurtu uważanego za wiodący. W swoich artykułach nie opiera się jednak na luźnych, niemających potwierdzenia dywagacjach. Zauważa różne nieścisłości, prezentuje wynika badań, podaje alternatywne wyjaśnienia zjawisk, które są niedostatecznie wytłumaczone w oparciu o ewolucjonizm.