Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Prawo

E-TOLL od grudnia będzie obowiązkowy dla kierowców osobówek

Od 1 grudnia 2021 r. na odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica zarządzanych przez GDDKiA nastąpi zmiana sposobu wnoszenia opłat dla pojazdów poniżej 3,5 tony, czyli dla samochodów osobowych i motocykli. E-TOLL zastąpi istniejący ręczny system poboru opłat, a szlabany będą przejezdne bez barier. Zmiana ta brzmi bardzo optymistycznie, ale w rzeczywistości zmieni się tylko forma uiszczania opłat drogowych, a korzystanie z nowego systemu stanie się obowiązkowe.


Płatność e-TOLL, co to jest?


Opłaty za przejazd nie będą uiszczane jak do tej pory w budkach poboru opłat, lecz poprzez:
aplikację e-TOLL na urządzenia mobilne,
• zakup elektronicznego biletu autostradowego,
• lub przekazanie danych geolokalizacyjnych za pomocą urządzenia OBU (Moduł Pokładowy) lub ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny)

Formy płatności w systemie e-TOLL możliwe są poprzez konto przedpłacone lub konto odroczone. Każdy użytkownik drogi może również zarejestrować się w Internetowym Koncie Klienta, a następnie je doładować. Pozwala to na automatyczne pobór opłaty, gdy system namierzania zidentyfikuje kierowcę na jednym z płatnych odcinków dróg. Aplikacja e-TOLL oraz bilet autostradowy dla kierowców będą najwygodniejszymi formami opłaty drogowej. Natomiast alternatywne urządzenia OBU/ZSL będą szczególnie przydatne w samochodach ciężarowych i flotach pojazdów.
Doładowanie konta przelewem jest możliwe tylko na indywidualny numer konta bankowego, który jest generowany w systemie podczas rejestracji. W przeciwieństwie do innych metod płatności, konto to nie jest zasilane natychmiastowo. Dlatego w takim przypadku kierowca jest zobowiązany do sprawdzenia przed jazdą, czy konto użytkownika zostało już zasilone.


Kara za brak płatności za przejazd autostradą


Jazda po autostradzie bez uiszczenia opłaty jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny lub dopłatą. Odpowiedzialność za kontrolę płatności ponosi KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), która opracowała skuteczną procedurę. Na wjazdach i wyjazdach z płatnych odcinków samochody będą sprawdzane za pomocą kamer, a na całym odcinku autostrady również za pomocą specjalnych pojazdów, w których identyfikacja płatności będzie odbywać się na podstawie tablic rejestracyjnych. W przypadku braku zapłaty kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 500 zł dla samochodów osobowych i 1500 zł dla samochodów ciężarowych.

Jak uniknąć kary 500 złotych w e-TOLL?


Jeśli użytkownik drogi ma rozładowany telefon komórkowy lub tablet z aplikacją e-TOLL, lub jeśli połączenie internetowe zostanie przerwane, może uzupełnić stan swojego konta w Miejscu Obsługi Klienta (MOP). Jak informuje KAS, opłatę za przejazd autostradą będzie można także uiścić do trzech dni po przejechaniu odcinków A2 i A4, jeśli wystąpią problemy techniczne lub wyczerpią się środki na koncie przedpłaconym kierowcy.
Gdy właściciel pojazdu lub kierujący nie uiści opłaty w terminie, w przypadku konta z odroczoną płatnością może być ona potrącona ze złożonego wcześniej zabezpieczenia. Jeżeli opłata elektroniczna nie zostanie uregulowana w terminie, konieczne będzie zapłacenie odsetek za cały okres zwłoki. Ponadto taki kierowca może być ukarany przez GITD, czyli Główny Inspektorat Transportu Drogowego.