Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Dom

Ubezpieczenie domu w Wiśle – o tym trzeba pamiętać!

Kradzież z włamaniem, pożar czy zalanie domu to tylko niektóre zdarzenia losowe, które mogą spowodować spore zniszczenia i narazić właściciela na straty. Pewnych ryzyk nie da się wyeliminować, ale warto zabezpieczyć się przed ich finansowymi konsekwencjami, wykupując odpowiednie ubezpieczenie.

Zakres polisy mieszkaniowej – jak kompleksowo chronić dom w Wiśle?

Zakres ochrony to jeden z najważniejszych czynników decydujących o skuteczności polisy mieszkaniowej. Jej podstawowa wersja chroni mury i czasami elementy stałe przed różnymi zdarzeniami w ramach tzw. pakietu ogniowego, ale nie uwzględnia mienia ruchomego i lokatorów. Agent ubezpieczeniowy Wojciech Wieja prowadzący w Wiśle biuro PZU radzi, aby podstawowy wariant polisy poszerzyć o dodatkowe umowy takie jak: stłuczenie przedmiotów szklanych, kradzież z włamaniem, przepięcie, OC w życiu prywatnym oraz pakiet domowy assistance. Szeroki zakres ochrony rzutuje co prawda na wysokość składki, ale przede wszystkim daje pewność, że polisa zadziała w wielu nieprzewidzianych sytuacjach i zaoszczędzi właścicielowi wielu problemów. Warto więc porównać jak najwięcej ofert za pomocą specjalnego kalkulatora polis online. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601474542 lub wysyłając wiadomość na adres wwieja@agentpzu.pl.

Sumy gwarantowane w polisie – dlaczego to takie istotne?

Sumy gwarantowane wyznaczają górne granice finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę i są kluczowym – obok zakresu ochrony – kryterium decydującym o zakupie ubezpieczenia domu. Wisła ma pod tym względem urozmaiconą ofertę, co pozwala znaleźć polisę skrojoną na miarę konkretnych potrzeb. Dla murów, elementów stałych, wyposażenia oraz OC w życiu prywatnym kwoty te są ustalane oddzielnie. Trzeba pamiętać o tym, aby wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia odpowiadała jego realnej wartości – w przeciwnym razie będą trudności z uzyskaniem odszkodowania, które w całości pokryje koszty likwidacji szkód. W tym miejscu wypada przypomnieć, że rekompensata przyznana przez ubezpieczyciela nigdy nie przekroczy wartości sumy gwarantowanej.

Na cenę ubezpieczenia domu w Wiśle wpływają także inne czynniki. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę m.in. dokładną lokalizację, powierzchnię użytkową nieruchomości, a także historię szkód oraz liczbę i wiek lokatorów. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego to wypadkowa wielu czynników, przy czym poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują jej na podstawie własnych kryteriów – stąd właśnie biorą się rozbieżności w cenach polis.

Przeczytaj także:
Dom

Jak wybrać narożnik do salonu?

Dom

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne

Dom

Schody z kamienia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *