Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Edukacja

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie projektami

W Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera trwa aktualnie rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie projektami. Program kierunku autoryzowany jest przez IPMA Polska i obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z zarządzaniem projektami – zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.

Studia, które ukończyło już blisko 600 osób, wyróżniają się na tle konkurencji, ponieważ rozwijają 3 główne obszary kompetencji: techniczne, kontekstowe oraz behawioralne – co sprawia, że Słuchacz uzyskuje pełnię wiedzy i umiejętności niezbędnych kierownikowi projektu.

Co więcej studia przekazują i uczą „filozofii” zarządzania opartej na przeświadczeniu, iż rozwój instytucji dokonuje się poprzez wdrażanie zróżnicowanych, zamkniętych w czasie projektów mających przynieść konkretne cele, w sposób unikalny organizując zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe. Takie podejście do zarządzania da słuchaczom szansę na innowacyjność i konkurencyjność organizacji!

Inicjatorem, autorem programu oraz jednym z wykładowców jest Krzysztof Witkowski – asesor w światowym konkursie IPMA Project Excellence Award. Organizator, trener asesorów w polskiej edycji konkursu SPMP Project Excellence Award Polska 2007, 2008. Członek Jury konkursu Project Excellence Award Romania 2007, 2008.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/zarzadzanie-projektami.