Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Testowanie i kontrola jakości krążników do przenośników taśmowych

Maszyny rolnicze i przemysłowe to urządzenia o skomplikowanej budowie, w których każdy element pełni określoną funkcję. Dla zachowania prawidłowego działania całego osprzętu wymagana jest spójna współpraca wszystkich komponentów. W branży produkcyjnej, przemysłowej, węglowej i rolniczej często stosowanymi elementami są krążniki do przenośników taśmowych. Ze względu na parametry techniczne oraz pełnione funkcje, dzieli się je na kilka rodzajów. Aby jednak mieć pewność, że spełniają one wymagane normy, muszą być poddane szczegółowym testom i okresowej kontroli jakości w wyspecjalizowanym laboratorium.

Krążowniki gładkie – zastosowanie i pełnione funkcje

Krążniki to rolki obrotowe, które montuje się w wielu maszynach przemysłowych. Ich zadaniem jest przesuwanie taśmy, dzięki ruchom obrotowym. Najbardziej powszechne są krążowniki gładkie, jednak w zależności od kategorii wykonywanych prac można spotkać także krążowniki tarczowe lub krążowniki ogumowane. Wszystkie te komponenty mają za zadanie współpracować z przenośnikiem taśmowym w celu zapewnienia prawidłowej pracy całej maszyny. Jeżeli jeden element przestanie prawidłowo działać, wpłynie to na ciągłość wykonywanych prac, dlatego tak ważne jest kontrolowanie ich jakości. Uprawienia do takich czynności mają tylko wyspecjalizowane laboratoria, a cały proces diagnostyczny składa się z kilku etapów.

Krążniki

Diagnostyka krążników taśmowych

Krążowniki jako najważniejszy element konstrukcji taśmowych poddawane są szczegółowej ocenie stanu technicznego. Podstawowe etapy diagnostyki mogą zostać wykonane w warsztacie poprzez ocenę werbalną oraz nasłuchiwanie pracy poszczególnych komponentów. Bardziej dogłębne badania przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych i mają one na celu ustalenie mocy tarcia, dokonanie pomiaru drgań oraz oporu obracania krążników. Badania takie przeprowadza się poprzez odwrotny kierunek obrotu niż ma to miejsce podczas normalnej eksploatacji krążnika w czasie pracy. Oprócz tego wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia do badania osłuchowego oraz sprzęt pomiarowy mający za zadanie sprawdzić wydajność zamontowanych krążników, względem przenośnika taśmowego. Okresowe badania stanu technicznego z pewnością wpłyną korzystnie na pozostałe etapy produkcji, gdyż ciągła eksploatacja maszyny wymaga ściśle współpracujących ze sobą komponentów. Te natomiast nie mogą odstawać jakością pracy od pozostałych elementów, gdyż mogłoby to doprowadzić do awarii całej maszyny w dalszej perspektywie użytkowania.