Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Edukacja

Studia Komunikacja międzykulturowa w biznesie to strzał w dziesiątkę

Bardzo ważny wybór czeka każdego maturzystę po zdanym egzaminie dojrzałości. Dobrą ofertą  są właśnie studia Komunikacja międzykulturowa w biznesie. Jest to obecnie popularny kierunek, po którym znajdzie się dobrą i satysfakcjonującą pracę. Wybierając tą drogę kształcenia absolwent podejmuje właściwą decyzję. Bardzo dobra znajomość języków obcych jest podstawą w wielu dziedzinach. Zwłaszcza biznes i aktywność międzynarodowa opiera się na tych umiejętnościach. Ścieżka komunikacji międzykulturowej w biznesie kładzie nacisk na praktykę, dzięki temu języki obce cały czas są utrwalane w sposób naturalny. Udział w licznych praktykach pozwoli zrozumieć specyfikę pracy w różnych przedsiębiorstwach międzynarodowych. Kompetencje międzykulturowe oraz językowe są bardzo istotne na współczesnym rynku pracy.

Studia zaoczne po angielsku czy może stacjonarne?

Studia Komunikacji międzykulturowej w biznesie warto podjąć na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Uczelnia współpracuje z otoczeniem biznesowym, dzięki czemu studenci poznają mechanizmy w nim działające w teorii i praktyce.

wse.krakow.pl

Tą ścieżkę kształcenia można podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia stacjonarne obejmują ponad 180 godzin praktycznej nauki języka angielskiego oraz 200  godzin praktycznej nauki języka obcego.  W przypadku trybu zaocznego jest to 120 godzin praktycznej nauki języka angielskiego oraz 140 godzin  praktycznej nauki języka obcego. Do wyboru jest sześć języków, w tym min. rosyjski, hiszpański, niemiecki. Student bierze również udział w siedmiu specjalistycznych kursach przygotowujących do negocjacji w firmach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej.

Angielski w biznesie- gdzie przyda się proponowany kierunek studiów?

Studia Komunikacja międzykulturowa w biznesie to kierunek dedykowany osobom pragnącym pracować w firmach i organizacjach międzynarodowych, na stanowiskach konsultantów biznesowych, menedżerów czy specjalistów ds. handlu zagranicznego. Absolwent komunikacji międzykulturowej w biznesie może również pracować w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, samorządów terytorialnych czy instytucjach administracji państwowej.

Bogata oferta kursów

W ramach programu studiów realizowane są różnorodne kursy, które przekazują wiedzę teoretyczną i praktyczną. Bardzo istotny jest kurs komunikacji w biznesie. Przede wszystkim ma on charakter zajęć praktycznych w zakresie komunikowania pisemnego i ustnego w języku angielskim w sytuacjach biznesowych. Student przygotowywany jest do wygłaszania prezentacji na spotkaniach biznesowych. Kolejnym kursem jest prawo handlowe, tutaj studenci poznają podstawy prawne oraz zagadnienia związane z praktyką obrotu gospodarczego w Polsce i na rynku międzynarodowym. Wybrane zagadnienia z makro i mikroekonomii pozwalają poznać  mechanizmy rynkowe. Kurs negocjacje międzykulturowe ukazuje młodym ludziom klasyfikację podziałów różnych kultur, różnice międzykulturowe w negocjacjach biznesowych. Bardzo istotny jest także kurs zarządzania procesami komunikacji. Tutaj omówione są różne kanały przepływu informacji, w tym komunikacji elektronicznej.