Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Rodzaje tworzyw sztucznych

Każdy z nas codziennie korzysta z przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z mnogości istniejących rodzajów tych materiałów. W jaki sposób możemy je podzielić i czym różnią się od siebie ich poszczególne typy?

 tworzywa termoplastyczne

Czym są tworzywa sztuczne?

Tworzywa sztuczne to zbiorcze określenie odnoszące się do wszystkich surowców wykonywanych w substancji wielkocząsteczkowych, czyli polimerów naturalnych lub syntetycznych. Potoczną nazwą wszystkich tych materiałów jest „plastik”, jednak nie oddaje ona różnorodności, która się pod nią kryje. Wszystkie tworzywa sztuczne odznaczają się lekkością, brakiem elastyczności oraz małym przewodnictwem cieplnym. Same w sobie nie przewodzą prądu, jednak mogą nabyć tę właściwość po dodaniu do nich takich domieszek jak sadza czy pył metaliczny.

Rodzaje tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne mogą podlegać rozmaitym podziałom, w zależności od przyjętych kryteriów. Jednym z nich jest pochodzenie dominującego składnika – w ten sposób możemy podzielić tworzywa sztuczne na syntetyczne oraz pochodzenia naturalnego (takie jak celuloid wytwarzany z celulozy). Drugim kryterium mogą być właściwości fizyczne – wówczas wyróżniamy plastomery, który wykazują się bardzo małymi odkształceniami pod wpływem naprężeń (zaliczamy do nich topiące się pod wpływem ciepła tworzywa termoplastyczne i twarde, nieelastyczne i wytrzymałe duroplasty) oraz elastomery wykazujące duże odkształcenia. Oprócz tego warto wspomnieć o tworzywach chemoutwardzalnych, czyli takich, które od wpływem czynników chemicznych z plastycznych stają się twarde oraz o tworzywach termoutwardzalnych, które twardnieją pod wpływem wysokich temperatur.