Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Edukacja

Psychoterroryzm – opis specjalności i ścieżka kariery

Współczesny świat boryka się coraz częściej z różnego rodzaju zagrożeniami, zwłaszcza zagrożeniami terrorystycznymi i potrzeba coraz większej liczby specjalistów z zakresu bezpieczeństwa. Dlatego Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Chodkowskiej w Warszawie utworzyła Psychoterroryzm studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego.

Psychoterroryzm studia magisterskie – wiele możliwości

Psychoterroryzm studia magisterskie – studia tego typu gwarantują znalezienie atrakcyjnej pracy, związanej z różnymi aspektami bezpieczeństwa. Przygotowują zwłaszcza do pracy w ministerstwie spraw wewnętrznych, ministerstwie obrony narodowej, ministerstwie administracji i cyfryzacji, ministerstwie zdrowia, ministerstwie pracy i polityki społecznej Ponadto w różnych instytucjach administracji rządowej i samorządowej a także w gospodarce narodowej i sektorze prywatnym. Absolwent zyskuje przewagę na rynku pracy, łatwiej jest zdobyć mu pracę:

  • w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej oraz służbach specjalnych,
  • w komórkach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych,
  • w firmach prywatnych, jako specjalista do spraw bezpieczeństwa,
  • w formacjach ochrony,
  • w firmach logistycznych i transportowych.

Psychoterroryzm studia licencjackie

Psychoterroryzm studia magisterskie – treści programowe

Studia są interdyscyplinarne. W programie znajduje się wiedza z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania a także nauk o bezpieczeństwie i organizacji i funkcjonowaniu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w Polsce.

Psychoterroryzm studia magisterskie wypuści na rynek pracy osoby, które będą przygotowane zarówno do koncepcyjnej, jaki i zarządczej pracy w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia przeznaczone są dla osób, chcących rozwijać karierę w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i są świadome, że bezpieczeństwo wewnętrzne jest ważnym elementem życia społecznego.

Psychoterroryzm studia magisterskie – zajęcia

Wykłady poprowadzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i obronności, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w resortach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wiedza oparta będzie na przykładach zaczerpniętych z ich własnych doświadczeń zawodowych – studia będą więc ciekawe i uwzględnią realia, funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Dodatkowo uczelnia podpisała porozumienie z Komendantem Głównym Policji, zgodnie z jego zapisami absolwenci, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, będą mogli odbywać szkolenia podstawowe w znacznie skróconym wymiarze czasu.