Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Program Mój prąd 4.0

Mikroinstalacje fotowoltaiczne nieustannie zyskują na popularności, jako darmowe i niezawodne źródło energii. Obecnie coraz większa część społeczeństwa nabiera przekonania, iż odnawialne źródła energii to przyszłościowa inwestycja, która już teraz pozytywnie wpływa nie tylko globalnie – na stan środowiska naturalnego, ale również patrząc jednostkowo – na zasobność domowego budżetu każdego prosumenta. Choć jeszcze nie tak dawno, mało znana fotowoltaika jawiła się jako coś niezwykle kosztowa i wręcz ryzykownego, to liczne dotacje dla fotowoltaiki ostatecznie przekonały wszystkich poszukiwaczy innowacyjnych rozwiązań, iż energia słoneczna jest właściwą odpowiedzią na ich potrzeby. Czym jest zatem program Mój Prąd 4.0, co obejmuje i od kiedy można składać wnioski? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Dofinansowanie dla fotowoltaiki – podstawowe informacje

Rządowy program dofinansowań Mój Prąd istnieje od 2019 roku i wówczas proponował dotacje do wysokości 5 000 złotych. Kwota ta miała pokrywać maksymalnie 50% kosztów instalacji i umożliwić uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów w przeciągu od 3 do 5 lat. Najnowsza edycja programu Mój Prąd 4.0 dedykowana jest prosumentom net bilingu i obejmuje mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Dofinansowanie rządowe przysługuje osobom fizycznym, wytwarzającym energię na własne potrzeby. Maksymalna kwota otrzymanej dotacji jest znacznie większa, może bowiem sięgać kwoty 20 500 zł na danego klienta, pod warunkiem zakupu dodatkowych rozwiązań, a zakładany czas zwrotu poniesionych inwestycji to 7-8 lat.

Mój Prąd 4.0 – zmiany w programie dofinansowań

W odróżnieniu od poprzednich edycji, dotacja obejmuje nie tylko zakup, dowóz i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW, ale także urządzenia do magazynowania energii lub ciepła, oraz systemy do zarządzania wytworzoną energią. Powyższe rozszerzenia są niejako wynikiem sukcesów wcześniejszych programów. Dofinansowania do fotowoltaiki przyczyniły się bowiem do wręcz nieoczekiwanego wzrostu zainteresowania tego typu źródłem pozyskiwania energii. Zaledwie w ciągu ostatnich 5 lat odnotowano, aż dwukrotne zwiększenie liczby instalacji, co doprowadziło do znacznego podwyższenia napięcia i częstych przeciążeń przestarzałych systemów przesyłowych.
W związku z powyższym, od 1.04.2022 r. wprowadzono zmiany w systemie rozliczeń, polegające między innymi na nałożeniu na prosumentów dodatkowych opłat dystrybucyjnych, przez co sprzedaż prądu staje się mało opłacalna, zaś dużo korzystniejsze jest przestawienie się na autokonsumpcję.

Jak uzyskać dofinansowanie – instrukcja krok po kroku

Pierwszym etapem jest oczywiście zakup nowych, tzn. mających nie więcej niż 24 miesiące od daty produkcji urządzeń, które zostaną zamontowane, przez odpowiednio przeszkolone osoby. Następnie należy zgłosić fotowoltaikę do operatora energetycznego, podpisać kompleksową umowę i zainstalować licznik. W dalszej kolejności, po właściwym przyłączeniu instalacji do sieci energetycznej, można złożyć wniosek o dofinansowanie.

Składanie wniosków – Jak? Gdzie? Od kiedy?

Nabór wniosków rozpoczął się 15 kwietnia 2022 roku i należy składać je wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Program Mój Prąd 4.0 zakłada budżet 350 mln złotych i jest on znacznie mniejszy, niż 1 mld dofinansowań przypadający na poprzednie edycje. Niemniej jednak, zgodnie z zapowiedziami Rządu, w zależności od zainteresowania dotacjami, istnieje możliwość zwiększenia wymienionej wyżej puli pieniężnej.