Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Pakiet przydatnych informacji o sprężarce powietrza

Wiele narzędzi i pojazdów do działania wykorzystuje sprężone powietrze. Różnego rodzaju układy pneumatyczne wymagają coraz wydajniejszej pracy z ogromnym i stabilnym ciśnieniem zapewnianym przez sprężarki. W związku ze specyficznymi warunkami pracy można wyróżnić kilka rodzajów sprężarki.

Rodzaje obecnie stosowanych sprężarek

Technologia budowy sprężarek opiera się na 3 głównych typach rozwiązań:

  1. Sprężarki tłokowe – są one zwane potocznie kompresorami, jedne z najpopularniejszych urządzeń stosowanych zarówno w domowych garażach jak również serwisach czy budowach. Zasada działania opiera się na tłoczeniu powietrza (kompresowaniu powietrza poprzez posuwisty ruch tłoka) do zbiornika, z którego następnie poprzez przewody pneumatyczne zasilane są narzędzia czy układy w pojazdach lub budynkach. Ilość tłoków odpowiada za wydajność, wyróżnić można zarówno rozwiązania oparte na jednym, jak również na dwóch tłokach. Bardzo istotnym elementem podczas wyboru sprężarki tłokowej jest czystość tłoczonego powietrza. Właśnie ze względu na jakość powietrza można wyróżnić 2 rodzaje sprężarek tłokowych:
    • Sprężarki tłokowe olejowe – w których jako element uszczelniająco-chłodzący używa się olej, w związku z tym w pompowanym powietrzy mogą znajdować się jego śladowe ilości. Rozwiązanie to zapewnia znacznie większe ciśnienie w porównaniu do sprężarek tłokowych bezolejowych.
    • Sprężarki tłokowe bezolejowe – konstrukcja zapewnia chłodzenie zewnętrze w oparciu o wentylatory. Rozwiązanie to stosowane jest w miejscach gdzie czystość powietrza musi być na najwyższym poziomie, natomiast zapewnia niższe niż w przypadku rozwiązań olejowych ciśnienie.
  2. Sprężarki śrubowe – w głównej mierze zasada działania opiera się tutaj na przemieszczaniu powietrza do coraz mniejszych komór między śrubami jednocześnie zwiększając stopień sprężenia. Zdecydowaną przewagą takiego rozwiązania jest możliwość ciągłej pracy dzięki obniżeniu temperatury pracy i zniwelowaniu elementów działających na zasadzie tarcia, na rzecz łożysk. Ten rodzaj sprężarek również występuje w podziale na rozwiązania olejowe i bezolejowe.
  3. Sprężarki spiralne– działają one w oparciu o ruch mimośrodkowy względem środka spirali, jest to bardzo efektywne rozwiązanie, nie wywołujące zbyt dużego hałasu lub drgań w porównaniu do pozostałych rozwiązań. Dzięki wyeliminowaniu tarcia nie są tutaj stosowane żadne oleje właśnie dlatego powietrze otrzymane ze spirali charakteryzuje się najwyższą czystością. Kolejnym elementem przemawiającym za wyborem tego zastosowania jest prostota i niezawodność dzięki której ich konstrukcja jest kompaktowa i nie wymaga dużej powierzchni do instalacji.

Sprężarka powietrza jest obowiązkowym elementem wyposażenia większości warsztatów oraz budów. Podczas wyboru warto uwzględnić poszczególne parametry i przewagi jakie generują przedstawione rodzaje sprężarek, aby najlepiej dopasować ją do wykonywanych działań.