Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Prawo

Normy projektowania oświetlenia drogowego oraz ulicznego

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia dróg oraz ulic polega przede wszystkim na stworzeniu optymalnych warunków widoczności, bardzo dobrej dostrzegalności wszelakich przeszkód na drodze, a także jak największego komfortu podczas jazdy. Takie parametry oświetlenia regulują normy europejskie, które po wejściu Polski do Unii Europejskiej obowiązują również w naszym kraju.

Europejski Komitet Normalizacyjny

Podstawowa norma „Oświetlenia uliczne” EN13201 została opracowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Jest to prywatne stowarzyszenie techniczne typu „non-profit” oficjalnie działające od 1974 roku w Brukseli (Belgia). Podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest opracowywanie, zatwierdzanie oraz rozpowszechnianie norm europejskich, a także innych dokumentów normalizacyjnych dotyczących praktycznie wszystkich obszarów gospodarki europejskiej. Norma europejska EN13201 wskazuje m.in. na systemy sterowania oświetleniem oraz całość wymagań oświetleniowych, jakie należy spełnić podczas projektowania tego rodzaju instalacji.

Cztery główne części normy europejskiej

Norma EN13201 zastąpiła w marcu 2005 roku obowiązującą do tego czasu w naszym kraju polską normą PN-76/E-02032. Europejska norma dotycząca oświetlenia dróg ma w całości charakter obligatoryjny i została podzielona na cztery główne części:
1.    PKN-CEN/TR 13201-1:2007 – Oświetlenie drogowe – Część 1: Wybór klas oświetlenia.
2.    PN-EN 13201-2:2007 – Oświetlenie drogowe – Część 2: Wymagania oświetleniowe.
3.    PN-EN 13201-3:2007 – Oświetlenie drogowe – Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.
4.    PN-EN 13201-4:2007 – O świetlenie drogowe – Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia.

Wskazania i przeciwskazania

Obowiązująca norma europejska mówi m.in. o rozpatrywaniu drogi jako zbioru elementów, które różnią się pomiędzy sobą intensywnością oraz sposobem oświetlenia np. nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, rejonów parkowania przyjezdniowego oraz stref konfliktowych (np. skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ronda, itp.). Wskazuje ona również na możliwość oszczędzania energii elektrycznej poprzez dokonywanie ściemnienia oświetlenia w tych porach nocnych, w których występuje najmniejszy ruch drogowy.
Jeśli chodzi o etap projektowania oświetlenia drogowego, to największe znaczenie mają trzy pierwsze części normy europejskiej mówiące m.in. o wyborze odpowiedniego oświetlenia, wymaganiach fotometrycznych dla konkretnych klas oświetlenia, aspektach dotyczących środowiska naturalnego oraz o jednoznacznych metodach obliczeniowych.