Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Edukacja

Matura z angielskiego w czasach pandemii – jak skutecznie się do niej przygotować?

Pandemia koronawirusa wywołana zakażeniem SARS-CoV-2 spowodowała podjęcie przez polski rząd różnorodnych działań, ograniczających aktywność obywateli RP w sektorze edukacji, kultury i codziennego życia. Standardowe formy nauki zastąpiono zajęciami online. Warto wiedzieć, jak w okresie epidemii przygotować się do egzaminu dojrzałości.

Szkoły językowe

Lektorzy i native speakerzy zatrudnieni w jednostce Lincoln wykorzystują w swoich zajęciach efektywne metody uczenia. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych platform online. Chcąc zapisać się do odpowiedniej grupy językowej, warto wykonać odpowiedni test, na podstawie którego oceniane są umiejętności lingwistyczne. Na zajęciach angielskiego online nacisk kładziony jest na płynną komunikację oraz poprawne formułowanie zdań za pomocą odpowiednich środków językowych. Kursy językowe umożliwiają przyswojenie uporządkowanej wiedzy. Lekcje opracowują profesjonalni nauczyciele. Kursy dostosowywane są ponadto do potrzeb maturzystów.

Matura z angielskiego w czasach pandemii

Korepetycje

Alternatywne rozwiązanie dla zajęć oferowanych przez szkoły językowe stanowią prywatne lekcje. Wybór dobrego korepetytora ułatwiają platformy społecznościowe oraz wirtualne  fora. Osoby prowadzące lekcje online często posiadają swoje strony internetowe. Można na nich znaleźć opinie innych uczniów na temat efektywności stosowanych metod nauczania. Przed rozpoczęciem zajęć z korepetytorem warto skontaktować się z nim w celu ustalenia programu lekcji. Indywidualne zajęcia pozwalają na wyeliminowanie błędów, które dana osoba regularnie popełnia.

Archiwum arkuszy maturalnych

Na oficjalnej stronie CKE dostępne są testy, które uczniowie przystępujący do egzaminu dojrzałości musieli wypełnić w poprzednich latach. Warto zapoznać się z arkuszami, by  móc zweryfikować stan swojej wiedzy i umiejętności językowych. Analiza testów ułatwi również odpowiednie rozplanowanie pracy. Dzięki testom można bowiem uświadomić sobie, które kwestie realizowane na zajęciach są wysoko punktowane przez egzaminatorów.

Przygotowanie do egzaminu dojrzałości w okresie pandemii nie jest trudne. Należy jednak pamiętać o wybraniu jednostki oferującej najbardziej efektywne metody uczenia.