Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

BlogFinanse

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Wszystkie osoby prowadzące swoje własne działalności gospodarcze, dążą by obniżyć jak najbardziej swoje koszty funkcjonowania. Jest to sprawa jak najbardziej normalna, gdyż dzięki temu mają coraz więcej możliwości inwestycyjnych i rozwoju. Do tego dochodzi tak zwana odpowiedzialność społeczna, czyli działania odpowiedzialne dla  środowiska naturalnego, ale dzięki temu powstają takie działania jak OZE czyli odnawialne źródła energii. Dla wszystkich firm jest bardzo duża szansa na uniezależnienie się od dostawców prądu lub paliw. Istnieje całkiem sporo dotacji na instalację fotowoltaiczną, które mogą obniżyć znacząco koszty samego zamontowania instalacji. Są one udzielane na bardzo różnych zasadach zależnych od danego programu.

Program Energia Plus czyli fotowoltaika dla dużych firm.

Program ma na celu znaczące ograniczenie wpływu firm na jakość Polskiego powietrza. Jest to duże i bardzo ważne zadanie postawione przed programem,  gdyż wpływ firm na środowisko jest bardzo negatywny. Program ma na celu refundowanie założenia instalacji fotowoltaicznych. Beneficjentem może być każde przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa, które prowadzi aktualnie działalność gospodarczą. By otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm z tego programu muszą być spełnione następujące warunki:

 • Roczne zużycie energii elektrycznej musi przekraczać 2GWh
 • Przed złożeniem wniosku musi by przeprowadzony audyt energetyczny, rekomendujący inwestycje w OZE
 • Oszczędność energii po założeniu instalacji fotowoltaicznych nie może być mniejsza niż 5%.

Dofinansowanie w tym przypadku może przyjąć dwie formy, pierwsza opcja do dotacja bezzwrotna, która może maksymalnie osiągnąć 50 tys zł. Natomiast firmy zdecydowane na dotacje w formie pożyczki mogą liczyć nawet na 3,96 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm można składać do 18.12.2020 roku, chyba, że wcześniej zakończą się zapasy.

BOCIAN

Celem tego programu jest redukcja lub całkowite zatrzymanie emisji CO2  przez firmy. Program ma zostać zrealizowany przez zastosowanie technologii wykorzystującą zieloną energię. Wparcie jest skierowane do wszystkich nowych inwestycji na terenie Polski w zakresie pozyskiwania ciepła i odnawialnej energii elektrycznej. Dzięki temu programowi firma poza innymi możliwościami może założyć systemy fotowoltaiczne – na budynku lub gruncie o mocy od 40 kWp do 1 MWp.

Wsparcie jest udzielane w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych, a maksymalna kwota jaką można pozyskać to 4 mln zł, która nie może być wyższa niż 85% wartości inwestycji. Ciekawym podejściem jest tutaj spłata kwartalna a sam okres kredytowania nie może przekroczyć 15 lat.

Czas przyjmowania wniosków na tą formę wsparcia to cały 2020 rok a nabór odbywa się w trybie ciągłym.

Regionalne Programy Operacyjne

Każde z województw na terytorium Polski posiada własny RPO. Czyli tak naprawdę od lokalizacji firmy zależy tak naprawdę czy wsparcie będzie dostępne. Możliwości dofinansowania do fotowoltaiki dla firm jest zależne od budżetu danego województwa i jego poziomu zagospodarowania.

Dotacje z tego programu są skierowane dla wszystkich firm niezależnie od wielkości, osób prywatnych jak również instytucji publicznych. Bardzo szeroki jest też sam zakres, na jaki można przeznaczyć środki od budowy nowych urządzeń, przez rozbudowę i modernizację aż po koszty przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 

Z racji, ze każde województwo posiada swoje własne wytyczne odnośnie udzielania dotacji, dlatego o szczegółowe informacje należy pytać odpowiednie jednostki terytorialne właściwe dla siedziby firmy. Nie mniej zwykle przewidywana jest jedna z następujących form pomocy:

 • Dofinansowanie do kredytów lub pożyczki
 • Dotacje bezzwrotne
 • Niskooprocentowana pożyczka

Warto przy tym zaznaczyć, ze niektóre gminy uruchamiają dodatkowo własne formy pomocy dla przedsiębiorców w obrębie pomocy przy zakładaniu paneli fotowoltaicznych. Zatem warto śledzić takie informacje w jednostce samorządu terytorialnego.

Dotacja na fotowoltaikę dla firm

Czy się opłaca

Nawet w przypadku zakończenia programów, które oferują bezzwrotne pożyczki warto zainteresować się również nisko oprocentowanymi pożyczkami na założenie własnych instalacji fotowoltaicznych. Wykorzystanie OZE daje firma wiele korzyści:

 • Ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko.
 • Pozytywny wizerunek firmy, jako tej dbającej o środowisko naturalne.
 • Oszczędności na kosztach energii .
 • Podniesienie wartości nieruchomości na której zamontowane są Panele .
 • Zabezpieczanie na przyszłość, przepisy Unijne ciągle się zmieniają pod względem ochrony środowiska i są coraz bardziej restrykcyjne. Podjęcie odpowiednich kroków w tym kierunku w odpowiedni czasie, pozwoli zyskać dużą przewagę konkurencyjną.

Wszystkie te korzyści przyczyniają się do poprawy sytuacji biznesowej i ekonomicznej przedsiębiorstw. Zatem, skoro wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm do OZE jest w stanie przybliżyć do tych korzyści to z całą pewnością jest to opłacalne rozwiązanie.