Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

BlogPrawo

Dla kogo działalność nierejestrowana?

Wiele osób obawia się przejścia na samozatrudnienie, gdyż wiąże się to z ryzykiem niepowodzenia. Prowadzenie własnej firmy to nie tylko mnóstwo formalności, ale także konieczność samodzielnego poszukiwania klientów, czego nie musieliśmy robić na etacie. Dla osób, które obawiają się otwierania własnego biznesu, atrakcyjną opcją może być działalność nierejestrowana, nazywana często działalnością na próbę.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Przed formalnym założeniem firmy, warto skorzystać z opcji, jaką jest działalność nieewidencjonowana. Zwalnia to z konieczności rejestrowania przedsiębiorstwa w CEIDG oraz w ZUS-ie, jeżeli przychody nie przekroczyły określonej sumy. Działalność nierejestrowaną można traktować jako wstęp przed założeniem właściwej firmy, gdyż pozwala to sprawdzić, czy rzeczywiście przychody oraz ilość klientów jest wystarczająca, aby utrzymać się na rynku. Więcej na temat kwestii prawnych związanych z prowadzeniem biznesu można znaleźć na blogu  https://www.profinfo.pl/blog/ . Publikowane tam informacje pomogą młodym przedsiębiorcom w wejściu na rynek.

Kto może założyć działalność nierejestrowaną?

Aby móc skorzystać z działalności nieewidencjonowanej trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z najważniejszych są uzyskiwane dochody. Będąc na nierejestrowanej działalności miesięczne przychody nie mogą przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia. To dla niektórych przedsiębiorców może stanowić pułapkę, gdyż będąc na działalności nierejestrowanej nieznacznie przekraczają miesięczny pułap zysku, co wiąże się z koniecznością zarejestrowania firmy. Samodzielne opłacanie składek, podatków oraz utrzymanie się się na rynku może okazać się niemożliwe, dlatego wiele firm upada w pierwszym etapie swojej działalności. Kolejnym kryterium aby prowadzić działalność niezewidencjonowaną jest dotychczasowy brak firmy przez ostatnich 60 miesięcy. Nie można również zatrudniać dodatkowych osób ani prowadzić działalności związanej z koniecznością uzyskania koncesji lub pozwoleń.

Czy to korzystne wyjście?

Działalność nierejestrowana to atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które chcą spróbować swoich sił w biznesie. Należy pamiętać, że mimo to trzeba prowadzić uproszczoną księgowość i rozliczać się z podatków w okresie rocznym. Trzeba również pilnować tego, żeby miesięczne przychody nie przekroczyły górnego progu, gdyż wówczas wiąże się to z koniecznością zarejestrowania firmy na ogólnych zasadach. Podczas działalności nierejestrowanej nie opłaca się składek ZUS, więc trzeba na własną rękę zadbać o ubezpieczenie zdrowotne.