Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Czym jest kod SWIFT?

Realizując przelewy zagraniczne, podczas wykonywania operacji możemy zostać poproszeni o podanie kodu SWIFT. To unikalny kod identyfikacyjny dla każdego banku na świecie.

Czym jest i do czego służy?

Skrót SWIFT pochodzi od nazwy organizacji Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, która zajmuje się rejestracją kodów oraz ich przydzielaniem. W tłumaczeniu Polskim jest to Stowarzyszenie dla Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej odpowiadające za wymianę informacji pomiędzy bankami z całego świata. Kod SWIFT umożliwia księgowanie funduszy na odpowiednich kontach adresatów.

Kod SWIFT to 8-znakowy ciąg liter i cyfr, który używany jest w przypadku transakcji zagranicznych. Dla każdej instytucji finansowej jest to jawny, stały, unikalny i niezmienny kod, któremu przynależy konto adresata przelewu SWIFT. Czasem możemy spotkać kod 11-znakowy, w takim przypadku 3 dodatkowe znaki identyfikują konkretny oddział banku.

Warto wiedzieć, że za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC (Business Identifier Code), a w jego skład wchodzi literowe określenie kraju (np. dla banków w Polsce jest to skrót PL) oraz ciąg znaków kodu SWIFT. Należy wiedzieć więc, że mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym.

Kod SWIFT

Co wchodzi w skład kodu SWIFT?

  • Kod banku – 4-literowy kod zwykle określający skróconą wersję nazwy banku.
  • Numer kierunkowy – 2-literowy kod oznaczający kraj, w którym bank się znajduje.
  • Kod identyfikujący bank – 2-literowy lub 2-cyfrowy kod identyfikacyjny, oznaczający miejsce głównej siedziby banku.
  • Kod oddziału banku – 3-cyfrowy kod określający konkretny oddział, zamiast głównej siedziby banku. (’XXX’ dla centrali).

Jak go znaleźć?

Kod BIC lub SWIFT możemy znaleźć na swoim wyciągu z banku, na stronie banku, w placówce oraz na wielu stronach związanych z bankowością i finansami. Przed dokonaniem przelewu zagranicznego należy upewnić się, że stosujemy odpowiedni format numeru rachunku. Błędne wpisanie kodu SWIFT lub niewpisanie go może skutkować nie tylko opóźnieniami w realizacji naszej operacji, ale nawet zwrotem pieniędzy na rachunek, z którego chcemy je przesłać. W wielu bankach i instytucjach wraz z takim zwrotem do opłaty transakcyjnej doliczana jest dodatkowa opłata zwrotna, pobrana za zlecenie przelewu zagranicznego.