Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Edukacja

Czy warto studiować bezpieczeństwo narodowe?

Nie każdy maturzysta ma sprecyzowane plany na przyszłość. Niektórzy mają wiele pomysłów na siebie i nie potrafią się zdecydować, inni zupełnie nie wiedzą, co chcieliby robić. Dodatkowy problem mają kandydaci na studentów z małych miasteczek, którzy zwykle mają ograniczony wybór kierunków, jeżeli nie chcą dojeżdżać do większych miast. Z takim problemem nie muszą jednak zmagać się kandydaci na studia w Pułtusku, gdzie chętnie wybieranym kierunkiem jest ostatnio bezpieczeństwo narodowe.

Bezpieczeństwo narodowe – z czym to się je?

Nauka na kierunku bezpieczeństwo narodowe pozwoli nam dogłębnie poznać zasady funkcjonowania różnych instytucji państwowych, których zadaniem jest ochrona obywateli na różnych płaszczyznach i dbanie o przestrzeganie ogólnodostępnych norm postępowania. W trakcie trwania studiów możemy spodziewać się również analizy pewnych niepożądanych działań oraz zjawisk, które mogą stanowić zagrożenie dla państwa, jego obywateli oraz instytucji. Mowa tu na przykład o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, przestępczości zorganizowanej czy terroryzmie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują studentów do swobodnego przemieszczania się po różnych sektorach administracji państwowej – obronie, sprawach zagranicznych i wewnętrznych, polityce społecznej. Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo narodowe to ciekawe i przyszłościowe studia. Pułtusk oferuje je w filii uczelni Vistula.

Czego nauczysz się na studiach?

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego posiadają szeroką wiedzę z zakresu polityki, społeczeństwa i prawa. Powinni oni nie tylko rozumieć, ale również potrafić analizować wszelkiego rodzaju zjawiska związane z bezpieczeństwem, zagrożeniami i zapobieganiem niebezpieczeństwu na poziomie zarówno lokalnym, jak i globalnym.

Osoba, która ukończyła bezpieczeństwo narodowe, rozumie działania państwa mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zasady funkcjonowania różnych instytucji. Ważną umiejętnością, jaką student pozyska w procesie edukacji, jest zbieranie informacji i układanie ich we właściwej hierarchii. Powinien on także samodzielnie analizować zjawiska i procesy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, rozwiązywać związane z tym problemy i odnajdować się w pracy zespołowej.

Jaka praca po bezpieczeństwie narodowym?

Studia w Pułtusku, oferowane przez uczelnię Vistula, przygotują nas do wielu ciekawych zawodów. Tylko od nas zależy, którą ścieżkę wybierzemy. Możemy spróbować swoich sił w administracji państwowej na szczeblu samorządowym bądź centralnym, ale także zatrudnić się na przykład w służbach mundurowych czy sektorze prywatnym, obejmującym agencje detektywistyczne i agencje ochrony osób i mienia.

Jeżeli zależy nam na pracy z ludźmi i bezpośredniej pomocy im, warto rozważyć pracę w różnego rodzaju stowarzyszeniach bądź fundacjach. Niezależnie od obranej ścieżki, proponowane przez Vistulę studia w Pułtusku na kierunku bezpieczeństwo narodowe odpowiednio przygotują nas do życia zawodowego.