Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Zduś groźny w skutkach wybuch już w zarodku, czyli o innowacyjnych systemach tłumienia wybuchów

Innowacyjne systemy tłumienia wybuchów skutecznie zabezpieczają przed groźnymi w skutkach eksplozjami. Zadanie systemu jest jak najszybsze zidentyfikowanie zagrożenia wybuchem oraz właściwa reakcja mająca na celu stłumienie wybuchu już w początkowej fazie powstawania. Inwestując w tego typu rozwiązania, możliwe staje się ochronienie instalacji produkcyjnych przed trwałym uszkodzeniem i pracującego personelu przed dotkliwymi obrażeniami.

Wytłumianie wybuchów przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań

W celu zminimalizowania strat związanych z wybuchem stosuje się specjalne systemy tłumienia wybuchów. Ich działanie opiera się na pomiarze, ocenie sytuacji i błyskawicznej reakcji. Za wykrycie eksplozji odpowiedzialne są detektory i czujniki. Gdy dojdzie już do pojawienia się płomieni, czy też centrala sterująca wykryje zmiany ciśnienia przekraczające dopuszczalne normy, wówczas dochodzi do aktywacji zaworu znajdującego się na butli z chemiczną substancją. Stłumienie wybuchu możliwe jest zatem dzięki automatycznemu rozpyleniu przez odpowiednie dysze substancji gaszącej. Zaletą tego typu rozwiązań jest szybki czas reakcji sytemu, co potwierdza skuteczność ich działania. Całkowity czas reakcji liczony jest w milisekundach. W skrócie cały proces wygląda następująco – inicjacja, stwierdzenie wybuchu, uruchomienie butli z czynnikiem gaszącym i ograniczenie ciśnienia.

Tłumienie wybuchu, czyli jak wytłumić wybuch skutecznie i bezpiecznie

Hamowanie wybuchu już we wczesnym stadium powstawania stanowi skuteczne zabezpieczenie dla urządzeń znajdujących się w zakładach przemysłowych. Wybuch wiąże się bowiem ze wzrostem ciśnienia, które jest zawczasu wykrywane przez system i stłumione w jego początkowej fazie powstawania. Celem jest zapobieganie powstawania wysokich ciśnień podczas wybuchu i uniknięcie szkód w instalacji. To z kolei pozwala na zaoszczędzenie ogromnej ilości pieniędzy związanej z przestojem pracy oraz ochronę zdrowia pracowników. Systemy tłumienia wybuchu składają się z czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli z czynnikiem gaszącym oraz z nierdzewnych lub mosiężnych dyszy. Jeśli chodzi o czujniki, to są to wielofunkcyjne czujniki wybuchu, czujniki płomienie oraz czujniki iskier i płomieni.

Zaletą profesjonalnych systemów do tłumienia wybuchów jest ich duża niezawodność, błyskawiczna reakcja, archiwizacja danych, możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku, łatwa i szybka wymiana elementów, nieskomplikowana instalacja, możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb i wymagań oraz zastosowania do rozmaitych materiałów niebezpiecznych.