Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

FinansePrawo

Interpretacja indywidualna parasolem ochronnym dla podatnika

W dzisiejszym świecie, jak i wieki temu, podatki były i są nadal czymś koniecznym, oczywistym i niestety nieuchronnym. Publiczne daniny stanowią główne źródło dochodu każdego państwa, dzięki któremu urzędnicza machina może w ogóle prawidłowo funkcjonować. Jednak przepisy prawa podatkowego nie są ani proste, ani też idealne i niekiedy może zachodzić sytuacja, w której nie jesteśmy pewni, co do ich słuszności. W takim przypadku ustawodawca przewidział dla zwykłego podatnika, przedsiębiorcy czy też organizacji pozarządowej instytucję, zwaną interpretacją indywidualną.

Bezpieczeństwo podatkowe

Interpretacje indywidualne mają przede wszystkim zapewnić podatnikowi ochronę, gdy ma on wątpliwości odnośnie jednoznaczności przepisów prawa podatkowego funkcjonującego w Polsce. Interpretacja podatkowa opiera się w głównej mierze na ocenie stanowiska wnioskodawcy i zawiera również uzasadnienie prawne tej oceny. Interpretacje indywidualne to obecnie bardzo popularne forma ograniczania ryzyka podatkowego przez podatników, dzięki czemu prawo podatkowe w Polsce stało się dla nich bardziej transparentne oraz przystępne z codziennego punktu widzenia.

Ogólnie i indywidualnie

Interpretacje podatkowe, wydane w 2007 roku przez Ministerstwo Finansów, zostały podzielone na interpretacje ogólne oraz indywidualne. Interpretacje ogólne są przygotowywane przez Ministra Finansów, natomiast interpretacje indywidualne wydają czterej dyrektorzy izb skarbowych (w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie) na specjalne upoważnienie Ministerstwa.

Tylko na wniosek

Interpretację indywidualne wydawane są wyłącznie na wniosek. W takim wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej powinno się znaleźć zapytanie od podatnika odnośnie stanu faktycznego (zdarzenie gospodarcze mające miejsce w przeszłości) lub zdarzenia przyszłego (zdarzenie, które nie miało jeszcze miejsca).
Interpretacja indywidualna chroni podatnika przed zapłatą podatku tylko w ograniczonym stopniu. Jednak istnieją dwa warunki, dzięki którym podatnik zyskuje pełną ochronę przed koniecznością zapłacenia podatku. Pierwszy z nich polega na szczegółowym opisaniu przez wnioskującego przyszłego zdarzenia, będącego przedmiotem interpretacji. W przypadku drugiego warunku chodzi o to, aby przyszłe zdarzenie nie zdołało mieć miejsca przed otrzymaniem odpowiedzi. Tylko w przypadku tak spełnionych warunków podatnik może uniknąć konieczności zapłacenia podatku, odsetek czy też poniesienia jakichkolwiek sankcji wynikających z przepisów Kodeksu karno-skarbowego.