Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Zdrowie

Czym jest automatyczny defibrylator AED

Nie każdy wie, lecz w większości przypadków nagłego zatrzymania akcji serca istnieje możliwość jego przywrócenia dzięki przeprowadzeniu wczesnej defibrylacji.

AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, to urządzenie, którego zadaniem jest analizowanie rytmu serca poszkodowanego i zadecydowanie o konieczności przeprowadzenia defibrylacji. Sam defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na uwolnieniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca. Jeżeli zastosujemy AED w ciągu trzech pierwszych minut od zatrzymania akcji serca, to mamy szanse na przywrócenie prawidłowej akcji serca w około 75%.

Co to jest AED marki String

Bez względu czy wybierzemy AED marki String, czy też innego producenta zasada działania zazwyczaj jest taka sama. Jest to automatyczne urządzenie, czyli steruje nim mikro komputer, który posada zaprogramowany odpowiedni algorytm wykrywający nieprawidłowy rytm serca i informujący o konieczności defibrylacji. Główna zasada jego działania opiera się na uwolnieniu impulsu elektrycznego w odpowiednim monecie i o odpowiedniej sile. Należy także pamiętać, że jest to urządzenie zewnętrzne, ogólnodostępne w licznych placówkach na widocznym miejscu. Prostota wykorzystania opiera się na minimalnej obsłudze. Wystarczy odpowiednio przylepić elektrody do poszkodowanego na klatce piersiowej i postępować wedle instrukcji pochodzących z urządzenia.

Jak znaleźć AED i kto może z niego korzystać?

Z automatycznego defibrylatora może korzystać zarówno personel medyczny, jak również i osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. W Polsce AED są powszechnie dostępne. Zazwyczaj umieszczane są w centrach handlowych, przychodniach, urzędach bądź lotniskach. Jak ich używać?

Należy najpierw włączyć AED, następnie uruchomią się komendy informujące o poszczególnych czynnościach. Musimy nakleić elektrody na klatce piersiowej poszkodowanego i odczekać aż urządzenie zbada rytm serca. Jeśli zaleci wykonanie defibrylacji, należy odsunąć się od poszkodowanego i nacisnąć przycisk defibrylacji. Należy postępować wedle instrukcji do momentu przywrócenia akcji serca, bądź przybycia karetki.

Przed użyciem AED trzeba wezwać pogotowie, a następnie usunąć wszelką biżuterię oraz inne materiały mogące wejść w kontakt z elektrodą, mokrą klatkę piersiową trzeba wytrzeć ręcznikiem, a owłosienie klatki należy ogolić żyletką dostępną w zestawie AED.

Należy pamiętać, że skuteczne zastosowanie AED może uratować człowiekowi życie, dlatego nie należy się obawiać tylko przystąpić do działania.