Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Aplikacje dedykowane – projektowanie i zastosowanie

Aby firma mogła odnieść komercyjny sukces na rynku, musi zostać spełnionych wiele czynników. Przede wszystkim każda organizacja powinna zostać wyposażona w zaawansowane systemy informatyczne, a także aplikacje ułatwiające komunikację w biznesie oraz zarządzanie całą strukturą przedsiębiorstwa. Jednymi z nich są systemy dedykowane, indywidualnie dostosowane do potrzeb konkretnej firmy.

Tworzenie aplikacji w określonym celu

Nie ma dwóch identycznych przedsiębiorstw. Tak samo nie ma również dwóch takich samych problemów do rozwiązania. Aplikacje dedykowane to zaawansowane systemy informatyczne oparte na platformie internetowej, które są tworzone dla określonego zastosowania i w celu rozwiązania konkretnego problemu. Aplikacje dedykowane są przygotowywane na zamówienie po wcześniejszym przeprowadzeniu drobiazgowej analizy potrzeb oraz oczekiwań określonego przedsiębiorstwa lub instytucji.

Celem tworzenia aplikacji dedykowanej jest przede wszystkim zaspokojenie wszelkich potrzeb firmy oraz jej poszczególnych działów. Aplikacje dedykowane charakteryzują się praktycznie nieograniczoną możliwością ich rozbudowy, skalowania oraz integrowania z innymi rozwiązaniami. Takie aplikacje muszą być dostosowane do systemów oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie, a niejednokrotnie muszą być również zintegrowane z zewnętrznymi platformami.

Tworzenie aplikacji dedykowanych odbywa się w ramach trzech etapów

Pierwszy etap polega na szczegółowej analizie potrzeb oraz oczekiwań odbiorcy systemu dedykowanego. Podczas tego etapu kluczowym jest drobiazgowe poznanie wszystkich procesów mających miejsce w konkretnej firmie, a także szczegółowe określenie niezbędnych funkcjonalności. Te czynniki decydują o późniejszej jakości oraz skuteczności aplikacji dedykowanej.

Drugi etap polega na projektowaniu systemu, a więc na stworzeniu architektury aplikacji dedykowanej, skonfigurowaniu całego systemu, wprowadzeniu elementów graficznych oraz odpowiednich treści.

Trzeci etap ma na celu wdrożenie systemu, przeprowadzenie testów oraz ostateczne uruchomienie aplikacji. Wszystkie prace są prowadzone w środowisku wirtualnym, dzięki czemu odbiorca systemu może na bieżąco śledzić wszystkie prowadzone w obrębie aplikacji prace. Po przeprowadzeniu procesu wdrożeniowego oraz wszystkich testów, aplikacja dedykowana zostaje uruchomiona oraz udostępniona końcowemu odbiorcy.

Aplikacje dedykowane coraz popularniejsze na rynku

Systemy dedykowane znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach oraz instytucjach w Polsce. Dziś korzystanie z tego rodzaju systemów jest już koniecznością, ponieważ pomagają one zintegrować nowy system z innymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w firmie. Najczęściej stosowane aplikacje dedykowane, to m.in.: systemy wspomagające sprzedaż hurtową B2B oraz sprzedaż B2C, a także aplikacje CRM, ERP oraz systemy zarządzania treścią.

Pomimo tego, że na rynku znajduje się wiele gotowych już rozwiązań, to najczęściej zapewniają one jedynie podstawowe funkcje i nie są w stanie spełnić wszystkich oczekiwań konkretnego przedsiębiorstwa. Dlatego też najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zbudowanie oprogramowania od podstaw, aby w pełni realizowało postawione przed nim cele.