Artykuły i informacje na miarę 21 wieku

Blog

Aparaty oddechowe dla górników

Zawód górnika jest często narażony na wszelkie niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem tej właśnie profesji. Dlatego bezpieczeństwo i zdrowie, będą tu wartościami pioretytowymi. Z myślą o tej grupie zawodowej, na rynku pojawiły się specjalne aparaty oddechowe dla górników.

Ochrona dróg oddechowych górników stała się ważnym aspektem dla samych zainteresowanych jak i ich najbliższych. Odpowiednie zabezpieczenie podczas pracy, pozwoli uniknąć czy też zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób i innych dolegliwości związanych z drogami oddechowymi.

W górnictwie musi być zastosowany dobry aparat oddechowy, który będzie dawał gwarancję pełnego bezpieczeństwa, a także komfortu i wygody noszenia.

Dlaczego aparat oddechowy w górnictwie jest tak ważny?

Bezpieczne oddychanie w pracy górnika to podstawa. Tam, gdzie substancje utrudniają lub uniemożliwiają swobodne oddychanie, konieczne jest zastosowanie niezawodnej ochrony, która pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa mającego istotny wpływ na zdrowie człowieka. Powietrze w otoczeniu górników zawiera niebezpieczne substancje w różnych postaciach, takich jak gazy, opary, aerozole czy pyły. To wszystko upośledza układ oddechowy, za pośrednictwem, którego groźne substancje mogą przedostać się do całego organizmu. Takie uszkodzenia, zwłaszcza w obszarze płuc i innych narządów oddechowych, mogą przynieść nieodwracalne zmiany. Dlatego aparaty oddechowe dla górników powinny być nieodłącznym elementem ich pracy.

Aparaty oddechowe dla górników, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Wybierając aparat oddechowy dla górników, musimy zwrócić uwagę na to, czy posiada certyfikat umożliwiający użytkowanie jego w atmosferze potencjalnego wybuchu. Musi być iskrobezpieczny i oczywiście przeznaczony do pracy w górnictwie podziemnym oraz z substancjami chemicznymi, petrochemicznymi, olejami i gazami. Taki aparat powinien być solidnie zbudowany, wygodny i po prostu niezawodny. Pamiętajmy, że ochrona dróg oddechowych górników jest tu najważniejsza. Dlatego wybór wysokiej jakości sprzętu odegra ważną rolę w ich pracy.

Odpowiednia ochronna dróg oddechowych górników pozwoli uniknąć takich chorób jak:

– Pylica azbestowa,

– Pylica krzemowa,

– Alergie,

– Astma zawodowa,

– Choroby układu oddechowego

Górnictwo jest branżą o dużej szkodliwości środowiska pracy. Zagrożenia występujące w górnictwie mają wyjątkowo ciężki charakter. Warunki jakie panują w podziemiach, stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia górników i mogą wywołać nieodwracalne zmiany w ich organizmie. W dużej mierze, narażony jest ich układ oddechowy, dlatego tak ważną rolę odgrywają aparaty oddechowe dla górników. Ochrona dróg oddechowych górników będzie miała pierwszorzędne znaczenie. Dbajmy o to jako pracodawcy i pracownicy, bo zdrowie mamy tylko jedno.